COVID-19

  Gjør deg klar til å reise

  Innreiserestriksjoner (kart)

 My Travels

 Innreiserestriksjoner (kart)

OBS!

Bagasje uregelmessigheter

På grunn av kapasitetsbegrensninger på enkelte europeiske flyplasser sommeren 2022, opplever vi fortsatt ett stort etterslep av forespørsler og krav knyttet til skadet og forsinket bagasje.
Les mer om hva du kan gjøre hvis bagasjen din er forsinketInnreiserestriksjoner – hvor kan jeg fly (akkurat nå)?

Lokale myndigheter har spesifikke innreiserestriksjoner, som helsedeklarasjoner, krav om COVID-19-testing, vaksine sertifikater og eventuelle andre helsetiltak som skal følges ved ankomst. 

Viktig: Informasjonen i kartet er korrekt på publiseringstidspunktet og fungerer kun som veiledning. Det er ditt ansvar å sjekke gjeldende innreise- og transittkrav for din destinasjon. Husk at kravene kan endres raskt, og obligatorisk dokumentasjon må muligens fylles ut en bestemt tid før ankomst.
Norwegian kan ikke gi ytterligere informasjon om innreisekrav.

Tilgjengelig informasjon publisert i kart verktøyet har som formål å hjelpe våre passasjerer og potensielle kunder i utforming og planlegging av deres kommende reise. Tilgjengelig informasjon er levert av Smartvel, og baserer seg på innsamling av offentlige og private kilder av høy kredibilitet. Lagring, henvisning eller kopiering av denne informasjonen er forbudt uten etterykkelig samtykke fra Smartvel. På samme måte, "Timatic®" eid av IATA, er en av informasjonskildene som Smartvel har rettighetene til å bruke til å formidle informasjon på denne nettsiden (samtlige rettigheter er forbeholdt og underlagt vilkårene og betingelsene tilgjengelig på http://www.timaticweb2.com/userterms.

Gitt den endrede naturen til denne informasjonen, kan vi ikke garantere at denne informasjonen til enhver tid er nøyaktig eller oppdatert. Av denne grunn blir passasjerene våre alltid anbefalt å spørre direkte til de tilsvarende nasjonale immigrasjpn- og toll- og grensekontrollmyndighetene angående regelverket som gjelder for deres spesielle tilfelle. Norwegian er ikke ansvarlig for beslutningene tatt på grunnlag av informasjonen som er gitt. Smartvels generelle betingelser er på https://www.smartvel.com/terms-and-conditions.

I henhold til Norwegian sine generelle transportvilkår er passasjerene selv ansvarlige for å skaffe alle nødvendige reisedokumenter og for å overholde samtlige lover, forskrifter og andre bestemmelser fra myndighetene knyttet til reiser i landene de flyr fra og til, og har transit gjennom. Norwegian påtar seg ikke ansvar for direkte, spesielle, indirekte eller følgende skader, eller skader av noe annet slag, som følge av beslutninger tatt på grunnlag av informasjonen, unøyaktigheter eller ufullstendig informasjon gitt av Smartravel

Smartvels generelle villkår:https://www.smartvel.com/terms-and-conditions/
Norwegians generelle transportvilkår er tilgjengelig her: https://www.norwegian.com/en/booking/booking-information/legal/general-conditions-of-carriage/