Medlemsbetingelser

1. Medlemskap

1.1 Medlemskap i Norwegian Reward opprettes mellom Norwegian LoyaltyCo AS, organisasjonsnummer 992 197 552, Postboks 115, 1330 Fornebu, Norge (heretter kalt «Norwegian Reward», og det individuelle medlemmet «medlemmet»). Medlemskap i lojalitetsprogrammet Norwegian Reward opprettes ved å registrere en profil og godta disse vilkårene og betingelsene hos (i) flyselskapet Norwegian (ii) på nettstedet til Norwegian Reward eller (iii) ved å inngå en avtale med en Reward Partner. Medlemskapet er personlig, og det er underforstått at kun det registrerte medlemmet er berettiget til å benytte seg av det. For personer under 16 år er samtykke fra foreldre eller verge påkrevd. 

1.2 Medlemskap i Norwegian Reward gis kun til én person pr. medlemsnummer, og bare fysiske personer kan bli medlemmer. Det er ikke tillatt for en person å ha mer enn én medlemsprofil. Medlemskapet er registrert i medlemmets fulle navn, med den e-postadresse som medlemmet har oppgitt. Bruk av medlemskap til kommersielle formål er forbudt. 

Norwegian Reward kan gi medlemmer tillatelse til å opprette en «Familiekonto», og overføre alle inviterte medlemmers opptjente CashPoints til en enkelt konto administrert av Familiekontoens overhode, som styrer nevnte konto og kan bruke CashPoints. CashPoints overført til en Familiekonto, kan ikke overføres videre eller returneres til det enkelte medlemmets konto. Hvis du vil ha mer informasjon om Familiekontoer, se del 5. 

1.3 Brudd på disse medlemsvilkårene, eller misbruk av medlemskapet, kan føre til at medlemskapet opphører umiddelbart. Ved slikt opphør vil alle opptjente CashPoints og fordeler bli slettet. Mistanke om straffbart brudd på disse medlemsvilkårene, eller andre straffbare handlinger som er begått i kraft av å være medlem av Norwegian Reward-programmet, kan rapporteres til myndighetene.  

1.4 Det koster ingenting å melde seg inn i Norwegian Reward, men kvalifiserte kjøp er nødvendig for opptjening av CashPoints og fordeler. Se del 3.1 for kvalifiserende kjøp. 

1.5 Norwegian Reward forbeholder seg retten til å godkjenne, avvise eller oppheve medlemskapet når som helst, av enhver eller ingen grunn, etter eget skjønn. 

1.6 Ved inngåelse av medlemskap i Norwegian Reward er det nødvendig for Norwegian Reward å innhente og bruke medlemmers personopplysninger. Norwegian LoyaltyCo AS er behandlingsansvarlig for medlemmenes personopplysninger. Personvernerklæringen til Norwegian Reward forklarer hvordan Norwegian Reward samler inn, bruker og presenterer personopplysninger når medlemmer bruker tjenesten Norwegian Reward og ellers samhandler med programmet. Som medlem kan du når som helst velge å avslutte medlemskapet ditt ved å slette profilen din. Se vår personvernerklæring for mer informasjon om vår sletting av personopplysninger. 

2. Lojalitetsprogrammet 

2.1 Norwegian Reward er et gratis lojalitetsprogram hvor medlemmer har mulighet til å opptjene CashPoints og få andre fordeler ved kjøp av varer og tjenester fra flyselskapet Norwegian og andre leverandører av varer og tjenester tilknyttet Norwegian Reward («Reward Partnere»). 

2.2 Norwegian Reward arbeider for å kontinuerlig utvide omfanget av varer og tjenester som gir mulighet til å opptjene CashPoints og fordeler, for eksempel ved å legge til nye Reward Partnere til lojalitetsprogrammet. Medlemmer vil jevnlig motta informasjon fra Norwegian Reward som varsler dem om deres gjeldende medlemsstatus, programnyheter, opptjeningsmuligheter, og tilbud fra flyselskapet Norwegian sammen med og Reward Partnere. En oversikt over medlemsfordeler og tilbud vil også være tilgjengelig på norwegianreward.com.  

2.3 Norwegian Reward påtar seg ikke ansvar for, og fraskriver seg ethvert ansvar som oppstår som et resultat av produkter og tjenester tilbudt av andre deltagende selskaper og/eller Norwegian Rewards samarbeidende Reward Partnere.  

3. Opptjening av CashPoints og fordeler

3.1 CashPoints og fordeler opptjenes av medlemmer gjennom kjøp av varer og tjenester fra flyselskapet Norwegian og Reward Partnerne, i henhold til de til enhver tid gjeldende priser og betingelser fastsatt av flyselskapet Norwegian og Reward Partnerne.  

CashPoints er Norwegians digitale valuta, med en verdi tilsvarende den norske kronen. 

Medlemmer kan opptjene fordeler på sine aktiviteter, for eksempel for antall flyvninger man har kjøpt og benyttet seg av. Tilgjengelige fordeler kan variere, og det kan også tilbys spesielle fordeler gjennom kampanjer. Medlemmer kan oppnå fordeler kun basert på flyvninger kjøpt av og foretatt av medlemmet, og ikke for flyvninger kjøpt for andre. Fordeler kan kun brukes av medlemmet som opptjener dem, og kan ikke deles med andre. Flere fordeler kan opptjenes, kombineres og benyttes av medlemmet.  

3.2 Ved kjøp av varer og tjenester gis medlemmet anledning til å opptjene CashPoints og/eller fordeler så snart betalingstransaksjonen for samme kjøp er ugjenkallelig gjennomført. Dersom en betaling for en vare eller tjeneste (inkludert reise) blir refundert, avbrutt eller reversert, vil opptjente CashPoints og/eller fordeler også bli reversert. Fordeler vil bli tilgjengelig på medlemmets profil så snart den ønskede reisen er gjennomført. 

3.3 Ved kjøp av varer og tjenester gis medlemmet kun anledning til å opptjene CashPoints og fordeler når betalingen er gjennomført elektronisk. De godkjente betalingsformene for opptjening av CashPoints er kredittkort, debetkort, telefon eller en annen godkjent betalingsmåte tilknyttet medlemmets Norwegian Reward-konto og registrert hos den aktuelle Reward Partner. Medlemmer kan ikke tjene CashPoints på den delen av kjøpet de har betalt med CashPoints. Medlemmer er ansvarlige for å påse at deres Reward-nummer blir registrert ved kjøp i henhold til gjeldende forskrifter for den bestemte partneren. 

3.4 Det kan være mulig å registrere CashPoints etter at kjøpet av varer og tjenester fra Norwegian og/eller en Reward Partner er fullført, også kjent som etterregistrering av kjøp. Om medlemmet tillates å registrere CashPoints etter at et kjøp fra en Reward Partner er fullført, bestemmes av Reward Partneren. Norwegian gir medlemmer tillatelse til å legge til deres Reward-nummer opptil tretti (30) dager etter gjennomført flyreise for å kreve CashPoints. Medlemmet må henvende seg til Norwegian eller den gjeldende Reward Partner for å registrere CashPoints etter at et kjøp har blitt gjort. Norwegian og Reward Partnerne står fritt til å fastsette og endre reglene for tillatelse av registrering av CashPoints etter et kjøp, samt å avslå enhver søknad uten å måtte begrunne avgjørelsen. Gå til Hjelp- og kontaktsiden for mer informasjon om hvilke Reward Partnere som tillater registrering etter et kjøp. 

3.5 Opptjente CashPoints vil være tilgjengelige for bruk så snart transaksjonsdataene eller informasjonen om opptjente CashPoints er overført fra Reward Partner til Norwegian Reward. Tidspunktene for overføring av transaksjonsdata kan variere betydelig. Detaljer om de vanlige tidspunktene for dataoverføring av den enkelte Reward Partner er tilgjengelig på norwegianreward.com. Det tar vanligvis 14 arbeidsdager etter at transaksjonsdataene er mottatt av Norwegian Reward, før medlemmet kan ta i bruk CashPoints. Hvis transaksjonsdataene ikke blir registrert, uansett årsak, skal alle forespørsler eller krav om manglende CashPoints sendes direkte til den respektive Reward Partner som kjøpet ble fullført med. Norwegian Reward fraskriver seg alt ansvar for registreringen av manglende CashPoints med Reward Partnere. 

3.6 Ubrukte CashPoints utløper og slettes hver 24. måned etter utgangen av kalenderåret CashPoints ble opptjent. CashPoints må derfor benyttes i det året de er opptjent eller i løpet av de følgende to år, med mindre annen gyldighetsperiode spesifikt ble opplyst ved opptjening eller annen ervervelse av CashPoints. Oppnådde fordeler utløper 12 måneder etter den måneden medlemmet ikke lenger har nok kvalifiserte flyvninger for den spesifikke fordelen. CashPoints mottatt i form av et gavekort har forskjellige utløpsregler. Les mer på våre sider for gavekort.

3.7 Norwegian Reward kan endre kravene for type aktivitet eller kjøp som kreves for opptjening av fordeler. Gjeldende krav for tilgang til fordeler er tilgjengelig på norwegianreward.com. Fordeler oppnås i henhold til den informasjonen som til ethvert tidspunkt er offentliggjort på norwegianreward.com.  

3.8 Fordeler kan ha varierende regler for kvalifisering og gyldighet. Betingelser for hver enkelt fordel er tilgjengelig på norwegianreward.com.

4. Innløsing av CashPoints og fordeler

4.1 Det registrerte beløpet i CashPoints som er tilgjengelig på en konto kan benyttes som betaling ved kjøp av produkter og tjenester fra flyselskapet Norwegian, inkludert flyvninger (innenriks eller internasjonalt), ekstra bagasje, setereservasjoner osv. Norwegian Reward reserverer seg retten til å kunne til enhver tid bestemme andelen CashPoints som kan benyttes som hel- eller delbetaling. Eksempler på dette omfatter en maksgrense på innløsning av CashPoints eller et minimumsbeløp betalt med et annet betalingsmiddel enn CashPoints. 

CashPoints kan kun brukes med elektroniske transaksjoner med flyselskapet Norwegian, eller eventuelt med en Reward Partner. CashPoints kan ikke brukes ved bestilling hos et reisebyrå eller andre lignende salgskontorer. CashPoints kan ikke utbetales i kontanter. 

Når du innløser CashPoints, brukes de eldste CashPoints først. 

Aktiverte fordeler kan kun brukes med elektroniske transaksjoner når du er logget på en brukerprofil med flyselskapet Norwegian, eller med en Reward Partner. Fordeler kan kun brukes av det medlemmet som har opptjent fordelene. Fordeler kan ikke selges eller utbetales i kontanter.  

4.2 Det er ingen spesielle forhold eller restriksjoner knyttet til reiser, varer eller tjenester som er betalt med CashPoints, eller hvor fordeler brukes ved kjøp. De generelle reglene som gjelder kjøp (inkludert billettype), gjelder likeledes for reiser betalt helt eller delvis med CashPoints.  

4.3 Medlemmene er selv ansvarlige for alle avgifter som følge av eller vedrørende bruken av Norwegian Reward og CashPoints, for eksempel der CashPoints er opptjent i forbindelse med forretningsreiser betalt av en arbeidsgiver. Norwegian Reward fraskriver seg alt ansvar vedrørende skatte- og avgiftsforpliktelser pålagt medlemmet i forbindelse med periodisering eller uttak av CashPoints og/eller fordeler.

4.4 Medlemmer og Partnere har ikke lov til å kjøpe, selge eller utveksle Norwegian Rewards CashPoints, med unntak av de alternativene Norwegian Reward har bestemt. 

5. Familiekonto 

5.1 Generelle vilkår for Familiekonto 

Familiekonto er en spesialtjeneste som leveres til medlemmer som vil samle inn familiemedlemmers opptjente CashPoints til én konto. Dette gjør det enklere å benytte familiens opptjente CashPoints når du bestiller billetter hos Norwegian.com. Les følgende nøye før du blir med på en Familiekonto. 

Alle opptjente CashPoints overføres fra medlemmet til Familiekontoen ved opprettelse av en Familiekonto eller når en invitasjon til en Familiekonto er godkjent. CashPoints opptjent av medlemmet, mens medlemmet har vært en del av en Familiekonto, overføres til Familiekontoen. Enhver overføring av CashPoints fra medlemmets enkeltkonto til en Familiekonto kan verken refunderes eller omgjøres. 

Ved å bli med på eller opprette en Familiekonto godtar medlemmet å være en del av Familiekontoen for minst tre (3) måneder. Et medlem kan bare være del av én (1) Familiekonto.  

Alle medlemmer av en Familiekonto kan løse inn CashPoints, men kun Familiekontoens kontoansvarlig («kaptein») kan administrere deltagende medlemmers adgang til innløsing på norwegianreward.com. 

Medlemmets fordeler og registrerte flyvninger vil ikke bli påvirket ved å bli med på en Familiekonto. Medlemmet beholder de registrerte flyvningene og opptjente fordeler som individuelle fordeler.

Medlemmer kan bruke Familiekontoen til personlige formål og til reiser av forretningsmessige formål, men ikke til kommersiell eller annen bruk. Norwegian Reward forbeholder seg retten til å slette Familiekontoer som brukes til kommersielle formål.  

5.2 Opprettelse av en Familiekonto 

Du må være atten (18) år eller eldre for å starte en Familiekonto. Ved å starte en Familiekonto anses du som Familiekontoens kaptein. Familiekontoens kaptein kan invitere opptil seks (6) andre medlemmer til Familiekontoen. Et Norwegian Reward-medlem som er invitert til å bli med på Familiekontoen, må godta invitasjonen ved å logge på sin Norwegian Reward-konto, fullføre den elektroniske registreringsprosessen og legge inn all nødvendig informasjon. Hvis Familiekontoens kaptein inviterer et Norwegian Reward-medlem som er under seksten (16) år til å bli med i en Familiekonto, skal barnets verge ha tilgang til barnets Norwegian Reward-konto på nettet for godkjennelse på barnets vegne. 

Så snart ett (1) Norwegian Reward-medlem godtar invitasjonen fra Familiekontoens kaptein til å bli med i Familiekontoen, har kravet om minimumsantall for Familiekonto-medlemmer blitt tilfredsstilt, og Familiekontoen er offisielt opprettet. 

Hvis Familiekontoens kaptein ønsker å forlate Familiekontoen eller avslutte sitt Norwegian Reward-medlemskap, skal et annet medlem av Familiekontoen utnevnes som Familiekontoens kaptein. Når man gir fra seg rollen som Familiekontoens kaptein, forblir eksisterende CashPoints i Familiekontoen, og kan følgelig ikke overføres tilbake til en personlig konto. For å endre kapteinen for Familiekontoen, må du kontakte oss. 

Familiekontoens kaptein: 

  • kan styre Familiekontoen både når det gjelder innløsing av CashPoints fra Familiekontoen, og gi/inndra andre Familiekonto-medlemmers rettigheter til å løse inn CashPoints fra Familiekontoen  
  • kan løse inn CashPoints fra Familiekontoen uten tillatelse fra familiemedlemmer  
  • kan når som helst fjerne ethvert medlem av Familiekontoen, og alle CashPoints vil forbli i Familiekontoen  
  • vil beholde registrerte flyvninger og opptjente Reward-fordeler som personlige fordeler   
  • vil kun ha tilgang til transaksjonsdetaljer fra sin egen medlemsprofil, og ingen andre av Familiekontoens medlemmer 

5.3 Familiekontoens medlemmer 

Medlemmer som godtar en invitasjon til å bli med i en Familiekonto, anses som medlemmer av Familiekontoen. Ved å godta en invitasjon til en Familiekonto godtar medlemmet følgende:  

  • Alle CashPoints på medlemmets konto overføres til Familiekontoen. Alle medlemmer kan tjene CashPoints, inkludert spedbarn under to (2) år, forutsatt at nettokostnaden av medlemmets billett er større enn null (0). 
  • Rettigheten til å løse inn CashPoints fra Familiekontoen er gitt av Familiekontoens kaptein. Hvis Familiekontoens kaptein ikke gir denne rettigheten, har ikke Familiekontoens medlemmer innløsningsrett. 
  • Hvis medlemmet forlater en Familiekonto, eller Familiekontoens kaptein fjerner medlemmet fra Familiekontoen, forblir nevnte medlems CashPoints i Familiekontoen. CashPoints skal ikke overføres tilbake til medlemmets personlige konto.  
  • Medlemmet beholder registrerte flyvninger og opptjente Reward-fordeler som personlige fordeler.   
  • Medlemmet vil kun ha tilgang til sine egne transaksjonsdetaljer fra medlemmets egen medlemsprofil, og ikke de fra andre Familiekonto-medlemmer. 

5.4 Øvrige bonustilbud fra Norwegian Reward 

Berettigelse til bonuser og fordeler fra Norwegian Reward, slik som fordeler eller andre tilbud, er utelukkende basert på individuelle handlinger. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til: reiser, bruk av Norwegian Reward Partnere, deltakelse i spill eller andre programrelaterte aktiviteter der et medlem kan delta. CashPoints opptjent av andre medlemmer til en Familiekonto skal ikke medregnes med tanke på bonuser eller fordeler tildelt medlemmer basert på individuelle aktiviteter i Norwegian Reward-programmet. 

6. Barnekonto  

6.1 Barn kan også bli medlemmer av Norwegian Reward, slik at de får opptjene CashPoints og fordeler på sine reiser med Norwegian. For barn under 16 år skal en verge opprette og administrere barnets medlemskap («Barnekonto») på barnets vegne til barnet blir 16 år. En verge kan administrere en Barnekonto til barnet blir 18 år, dersom vergen ønsker å gjøre dette. 

6.2 For å overholde lovmessige krav samler Norwegian Reward inn informasjon om barnets fødselsdato. Dette gjøres for å sikre at all markedsføringskommunikasjon mot barn – som et medlem av Norwegian Reward-programmet – imøtekommer de gjeldende forskriftene om markedsføring beregnet for barn. Informasjon om et medlems fødselsdato er også nødvendig for å kunne starte prosessen med å omgjøre et medlemskap for et barn til et medlemskap for en voksen.  

6.3 En verge som oppretter en Barnekonto, må være 18 år eller eldre. Vergen som oppretter en Barnekonto, har tilgang til å benytte barnets CashPoints og til å administrere barnets fordeler.  

Når du oppretter en Barnekonto, opprettes også en Familiekonto samtidig. Vergen som opprettet Barnekontoen, oppnevnes som Familiekontoens administrator, eller Familiekontoens «kaptein». Hvis vergen allerede er en del av en Familiekontoen, vil det være Familiekontoens administrator («kaptein») som kan opprette en Barnekonto. Alle vilkår og betingelser vedrørende Familiekontoer gjelder når et barn utgjør en del av en Familiekonto. 

Når et medlem med en Barnekonto blir 16 år, vil vergen motta en e-post med forespørsel om å registrere barnets e-postadresse. Når vergen har oppgitt en e-postadresse, vil det angjeldende barnet deretter motta en separat e-post med informasjon om medlemskap i Norwegian Reward, og med mulighet til å velge å forbli medlem eller ikke. Hvis barnet ønsker å fortsette medlemskapet i Norwegian Reward, vil barnet få mulighet til å administrere sitt eget medlemskap, inkludert å gi samtykke til behandling av profilinformasjon og kommunikasjon rettet mot medlemmet.  

Hvis vergen ikke har oppgitt barnets e-postadresse før barnet er 18 år, blir barnets medlemskap og profilinformasjon slettet, inkludert eventuelle opptjente fordeler. 

7. Generelle bestemmelser 

7.1 Endringer eller kansellering av program:  

Norwegian Reward forbeholder seg retten til når som helst å endre, stoppe eller avbryte Reward-programmet og/eller Familiekonto-funksjonen, helt eller delvis. Eventuelle endringer Norwegian Reward gjør, trer i kraft direkte på datoen for varselet, og kan formidles enten som informasjon på nettstedet til Norwegian Reward, eller ved å varsle medlemmer via e-post. Medlemmets deltakelse i programmet etter datoen for et slikt varsel, anses som godkjennelse til slike endringer.  

7.2 Endringer i disse vilkårene: Norwegian Reward har rett til, når som helst og med minst en måneds varsel, å endre de eksisterende vilkårene og betingelsene, inkludert endre reglene for opptjening- og innløsing av CashPoints og fordeler. For endringer til allerede utførte transaksjoner, er medlemmet berettiget til en tre (3) måneders varselperiode, mens endringer i fremtidige transaksjoner krever én (1) måneds varsel. I varselperioden, kan medlemmer tjene og bruke allerede opptjente CashPoints og fordeler, i henhold til eksisterende medlemsbetingelser. Medlemmet kan informeres om dette via e-post. Man kan også få informasjon om endringer ved å besøke norwegianreward.com. Medlemmer har rett til å avslutte deres Norwegian Reward medlemskap når som helst.   

Medlemmene bør jevnlig gjennomgå disse vilkårene og betingelsene, for å forvisse seg om at man blir kjent med den nyeste versjonen. Medlemmer kan avgjøre når versjonen sist ble oppdatert ved å kontrollere datoen for «Sist oppdatert» nederst under disse vilkårene. 

7.3 Alle spørsmål eller tvister angående programmet, inkludert og uten begrensning, de som omfatter berettigelse, deltakelse, svindel og misbruk, skal løses ved hjelp av Norwegian Reward, etter Norwegian Rewards eget skjønn. 

7.4 Norwegian Reward har rett til å overføre medlemmets rettigheter og plikter til en annen juridisk enhet (selskap), for eksempel i forbindelse med omorganisering av programmet eller en bedrifts omorganisering. 

7.5 Medlemmet samtykker i at all kommunikasjon for ham/henne vedrørende Norwegian Reward, inkludert endringer i vilkårene og betingelsene, kan utføres elektronisk. 

7.6 Norwegian Reward fraskriver seg alt ansvar som skyldes feil med datasystemer eller lignende hos Reward Partnere eller deres underleverandører, som forhindrer eller vanskeliggjør opptjening, uttak eller bruk av CashPoints, fordeler og andre funksjoner i programmet. Dette gjelder uavhengig om feilen ligger hos Norwegian, Norwgeian Reward, Reward Partneren eller hos noen av deres underleverandører.  

7.7 Medlemmet skal behandle påloggingsinformasjonen (brukernavn og passord) konfidensielt, og er selv ansvarlig for å nekte å oppgi tilgang til sin påloggingsinformasjon fra tredjeparter. Enhver transaksjon som bruker påloggingsinformasjonen til et medlem, skal anses å være godkjent av nevnte medlem. Norwegian Reward påtar seg intet ansvar i forbindelse med stjålet, misbrukt eller uautorisert tilgang til medlemmers påloggingsdetaljer. I slike tilfeller er medlemmet ansvarlig for å kontakte Norwegian Reward så snart som mulig, i et forsøk på å forhindre eventuelt misbruk av medlemmets konto. 

7.8 Hvis det oppstår en situasjon som ville gjøre det umulig eller urimelig tyngende for Norwegian Reward å oppfylle sine forpliktelser overfor medlemmet på grunn av omstendigheter utenfor Norwegian Rewards kontroll, opphører Norwegian Rewards forpliktelser så lenge situasjonen vedvarer. 

8. Tvister og gjeldende lov 

8.1 Norwegian LoyaltyCo AS har organisasjonsnummer 992 197 552, postboks 115, 1330 Fornebu, Norge – en norsk organisasjon – og i tilfeller av en mulig tvist om Norwegian Rewards vilkår og betingelser, skal norsk lov gjelde. Tvister avgjøres ved norske domstoler. Partene godtar Asker og Bærum (Norge) tingrett som det eneste rettssted for eventuelle tvister som måtte oppstå under- eller som følge av denne avtalen. 

Sist oppdatert: 11.04.2023