Seter om bord


Selv om man reiser mye, kan det være fint å vite hva man kan forvente seg om bord på flyene våre.

Tildeling av seter

Det er ikke nødvendig å reservere sete når du bestiller, dersom du ber om assistanse. Vi gir deg et passende sete gratis, alt etter hvilken type assistanse du trenger.

  • Du får sete i nærheten av toalettene.
  • Du får et sete med bevegelige armlener.
  • Dersom du reiser med ledsager, får dere sitte sammen.

Hvis du har noen spesielle ønsker du tror kan være til hjelp når vi skal finne et sete til deg, kan du ringe kundeservice. Hvis du vil ha et annet sete enn det vi har gitt deg, uten at dette har noe med funksjonshemmingen din å gjøre, kan det være at du blir bedt om å betale for setereservasjon.

Seter med ekstra beinplass er ofte plassert ved nødutgangene. Av sikkerhetsgrunner kan du ikke sitte på disse radene hvis du har en funksjonshemming eller redusert bevegelighet.

Setestøtte og seler

Alle passasjerer over 2 år må sitte oppreist i eget sete, men av og til kan det være bra med litt ekstra støtte.

Hvis du trenger et spesielt tilpasset sete eller støtteseler, må du ta dette med selv, og ledsageren din må vite hvordan utstyret skal brukes. Vi tillater følgende typer setestøtte om bord:

  • Godkjente barnestoler (AIC-35/09) kan plasseres i det vanlige setet, slik at barnet kan sitte tilbakelent under avgang og landing. Dette gjelder bare barn over 2 år som får plass i en slik stol.
  • Du kan bruke en spesialskinne som hjelper deg å sitte oppreist (særlig nakkestøtte).
  • Støtteselene må være godkjent av Luftfartstilsynet.

Bårer

Vi tillater ikke bårer på flyvningene våre.

Sitteplasser når du reiser sammen med personer med nedsatt funksjonsevne

 

Passasjerer som reiser sammen med personer med nedsatt funksjonsevne vil få lov til å sitte sammen under flyreisen, noe som sikrer en komfortabel reise for alle. Denne tjenesten er kostnadsfri. I de fleste tilfeller vil vi sørge for at dere blir plassert ved siden av hverandre, men dersom dette ikke lar seg gjøre, vil vi plassere dere på samme seterad eller maksimalt en seterad fra hverandre.