Du bruker nå tilgjengelighetsmodus. Slå av tilgjengelighetsmodus.

Problemer og krav i forbindelse med hjelpemidler


Vi vil gjerne høre hva du synes eller hjelpe deg hvis det er noe som ikke har gått etter planen.

Tilbakemeldinger

Vi tar dine tilbakemeldinger på alvor, og setter pris på tilbakemeldinger om hva du synes vi gjør rett eller galt.

Når du bruker dette skjemaet, blir henvendelsen din sendt direkte til riktig avdeling.

Vi har også en vanlig e-postadresse ([email protected]). Vennligst skriv: Customer feedback – passengers with special needs i emnelinjen.

Erstatning for hjelpemidler

Vennligst informer våre representanter på flyplassen med en gang hvis mobilitetshjelpemiddelet ditt eller annet utstyr som har med funksjonshemmingen din å gjøre, er blitt skadet under flyturen. De vil da skrive en rapport som du trenger når du skal kreve erstatning.

Vi følger Montreal-konvensjonens regler for skadet eller savnet utstyr, men det er alltid lurt å forvisse seg om at utstyret ditt også er dekket av reiseforsikringen.

Passasjerer som reiser til/fra USA

Det amerikanske samferdselsdepartementets (US DOTs) vedtak «Final Ruling on Non-Discrimination on the Basis of Disability in Air Travel» gjelder på alle våre flyvninger til og fra USA. Vi overholder alle forskriftene i US DOT 14 CFR PART 382.

Informasjonen nedenfor kan være til hjelp hvis du vil klage på eller er bekymret for diskriminering, tilpasning eller tjenester i forbindelse med rettighetene du har som passasjer med en funksjonshemming.

Spør etter en "Complaint Resolution Official" (CRO)

Hvis det oppstår et problem når du reiser med oss, må du gjerne be en av kabinbesetningen eller en som jobber på flyplassen, om å få tak i en Complaint Resolution Official.

Våre klagebehandlere er opplært til å opptre forståelsesfullt og kjenner til gjeldende forskrifter og lovverk, og svarer gjerne på spørsmålene dine.

Amerikansk vedtak om likebehandling av funksjonshemmede

Nylige endringer i 14 CFR Part 382, fremlagt av US DOTs «Final Ruling on Non Discrimination on the Basis of Disability in Air Travel» gjelder utenlandske selskaper som flyr til og fra USA.

Hvis du vil ha et eksemplar av US DOT 14 CFR Part 382, kan du:

Spørre på flyplassen

Du kan få en fullstendig utskrift av regelverket hvis du spør på flyplassene våre som betjener USA.

Ringe

Du kan ringe innenfor USA via Toll-Free Hotline for Air Travelers with Disabilities (gratistelefon for funksjonshemmede) på:

  • (+1) 1-800-778-4838 (tale)
  • (+1) 1-800-455-9880 (teksttelefon)

Bruke teksttelefon

Ring Aviation Consumer Protection Division på (+1) 202-366-2220 (tale) eller (+1) 202-366-0511 (teksttelefon).

Bestille den i posten

Skriv til Air Consumer Protection Division, C-75, U.S. Department of Transportation, 1200 New Jersey Ave, SE, West Building, Room W96-432, Washington, DC 20590, USA.