Pass, visum og ID


Spar tid og unngå bekymringer ved å undersøke hvilke krav som stilles til ID og adgang til det landet du skal reise til. Hvem ønsker vel å tilbringe ferien sittende fast på flyplassen?

Forbered deg før du reiser

Sørg for å ha orden på alle reisedokumentene dine i god tid før reisedatoen.

 • Du må kunne vise frem gyldig personlig ID med bilde når du reiser med oss. Navnet på billetten må samsvare med navnet på ID-en din. Billetter og flyreservasjoner er personlige for hver enkelt passasjer og kan ikke overføres til andre.
 • Du må sørge for å ha alle nødvendige reisedokumenter, herunder pass og visum, til reisen din. Vi forbeholder oss retten til å nekte deg å gå om bord hvis du ikke kan fremlegge gyldig ID og de nødvendige reisedokumentene. Billetter og flyreservasjoner (bookinger) er personlige for innehaveren og kan ikke overføres til andre passasjerer.
 • Du er selv ansvarlig for å overholde alle lover, forskrifter og andre offentlige bestemmelser som gjelder reiser i de landene du flyr fra eller til, eller som du mellomlander i (transittland). Vi er ikke ansvarlige for eventuelle konsekvenser av at du ikke kan frembringe nødvendige dokumenter, eller at du ikke overholder slike lover, forskrifter, krav eller ordrer.

Gjør deg kjent med kravene som gjelder din destinasjon

 Adgangskravene kan variere med destinasjonen og nasjonaliteten din.

Land innenfor Schengen

 • Vi anbefaler på det sterkeste at du tar med deg et gyldig pass eller et nasjonalt ID-kort (hvis aktuelt) når du reiser til eller fra et Schengen-land, siden du må kunne dokumentere nasjonaliteten din hvis du blir bedt om det. Selv om det ikke lenger eksisterer noen immigrasjonskontroll mellom Schengen-landene, kan grensene når som helst bli gjenopprettet.
 • Nasjonale ID-kort viser kortholderens nasjonalitet, men utstedes bare i visse land. Et gyldig pass er det eneste internasjonalt godkjente beviset på statsborgerskap for danske borgere.
 • Borgere fra visse land kan være underlagt spesielle adgangs- og visumkrav. Ta kontakt med nasjonale myndigheter (f.eks. en ambassade eller et konsulat) for å finne ut hva slags dokumentasjon som er nødvendig i ditt tilfelle.
 • Slike betingelser gjelder også flyvninger mellom de nordiske landene. Svalbard er ikke medlem av Schengen. Derfor gjelder ID-kravene for land utenfor Schengen her.

Land utenfor Schengen

 • Du må fremvise identifikasjonsbevis i form av et gyldig pass. Barn må vise frem eget pass.
 • Vær oppmerksom på at visse destinasjoner har spesielle visumregler og vilkår for hvor lenge et pass må være gyldig. Enkelte land godtar også nasjonale ID-kort som en erstatning for pass. (Slike kort viser kortholderens nasjonalitet og utgis i visse land.)
 • Ta kontakt med relevante myndigheter (f.eks. en ambassade eller et konsulat) for mer informasjon.

ID for barn under 18 år

Enkelte land krever tilleggsdokumentasjon og har spesifikke krav til barn under 18 år som ønsker å reise inn, ut av eller innenfor landet deres. Du må kontakte landets ambassade på deres hjemmeside eller nasjonale myndigheter for mer informasjon, før du gjennomfører bestillingen og påbegynner reisen, da disse kravene kan variere fra land til land og jevnlig endre seg.

For å unngå usikkerhet i forhold til barnets alder, ber vi at dere under reisen til enhver tid kan dokumentere barnets alder (med f.eks. fødselsattest eller pass).

Advance Passenger Information (APIS)

Myndighetene i flere land krever at alle flyselskaper innhenter visse obligatoriske passasjeropplysninger (Advance Passenger Information) fra de reisende før avreise.

Du kan registrere disse opplysningene selv via Mine reiser

Du vil bli bedt om å oppgi alle eller noen av disse opplysningene:

 • Alle navnene dine (fornavn, mellomnavn og etternavn) nøyaktig slik de står skrevet i passet ditt
 • Fødselsdato
 • Kjønn
 • Passnummer og utstedelsesland
 • Passets utløpsdato
 • Nasjonalitet