Du bruker nå tilgjengelighetsmodus. Slå av tilgjengelighetsmodus.

Pass, visum og ID


Spar tid og unngå bekymringer ved å undersøke hvilke krav som stilles til ID og adgang til det landet du skal reise til. Hvem ønsker vel å tilbringe ferien sittende fast på flyplassen?

Forbered deg før du reiser

Sørg for å ha orden på alle reisedokumentene dine i god tid før reisedatoen.

 • Du må kunne vise frem gyldig personlig ID med bilde når du reiser med oss. Navnet på billetten må samsvare med navnet på ID-en din. Billetter og flyreservasjoner er personlige for hver enkelt passasjer og kan ikke overføres til andre.
 • Du må sørge for å ha alle nødvendige reisedokumenter, herunder pass og visum, til reisen din. Vi forbeholder oss retten til å nekte deg å gå om bord hvis du ikke kan fremlegge gyldig ID og de nødvendige reisedokumentene. Billetter og flyreservasjoner (bookinger) er personlige for innehaveren og kan ikke overføres til andre passasjerer.
 • Du er selv ansvarlig for å overholde alle lover, forskrifter og andre offentlige bestemmelser som gjelder reiser i de landene du flyr fra eller til, eller som du mellomlander i (transittland). Vi er ikke ansvarlige for eventuelle konsekvenser av at du ikke kan frembringe nødvendige dokumenter, eller at du ikke overholder slike lover, forskrifter, krav eller ordrer.

Gjør deg kjent med kravene som gjelder din destinasjon

 Adgangskravene kan variere med destinasjonen og nasjonaliteten din.

Land innenfor Schengen

 • Vi anbefaler på det sterkeste at du tar med deg et gyldig pass eller et nasjonalt ID-kort (hvis aktuelt) når du reiser til eller fra et Schengen-land, siden du må kunne dokumentere nasjonaliteten din hvis du blir bedt om det. Selv om det ikke lenger eksisterer noen immigrasjonskontroll mellom Schengen-landene, kan grensene når som helst bli gjenopprettet.
 • Nasjonale ID-kort viser kortholderens nasjonalitet, men utstedes bare i visse land. Et gyldig pass er det eneste internasjonalt godkjente beviset på statsborgerskap for norske og danske borgere.
 • Borgere fra visse land kan være underlagt spesielle adgangs- og visumkrav. Ta kontakt med nasjonale myndigheter (f.eks. en ambassade eller et konsulat) for å finne ut hva slags dokumentasjon som er nødvendig i ditt tilfelle.
 • Slike betingelser gjelder også flyvninger mellom de nordiske landene. Svalbard er ikke medlem av Schengen. Derfor gjelder ID-kravene for land utenfor Schengen her.

Land utenfor Schengen

 • Du må fremvise identifikasjonsbevis i form av et gyldig pass. Barn må vise frem eget pass.
 • Vær oppmerksom på at visse destinasjoner har spesielle visumregler og vilkår for hvor lenge et pass må være gyldig. Enkelte land godtar også nasjonale ID-kort som en erstatning for pass. (Slike kort viser kortholderens nasjonalitet og utgis i visse land.)
 • Ta kontakt med relevante myndigheter (f.eks. en ambassade eller et konsulat) for mer informasjon.

ID for barn under 18 år

Enkelte land krever tilleggsdokumentasjon og har spesifikke krav til barn under 18 år som ønsker å reise inn, ut av eller innenfor landet deres. Du må kontakte landets ambassade på deres hjemmeside eller nasjonale myndigheter for mer informasjon, før du gjennomfører bestillingen og påbegynner reisen, da disse kravene kan variere fra land til land og jevnlig endre seg.

For å unngå usikkerhet i forhold til barnets alder, ber vi at dere under reisen til enhver tid kan dokumentere barnets alder (med f.eks. fødselsattest eller pass).

Advance Passenger Information (APIS)

Myndighetene i flere land krever at alle flyselskaper innhenter visse obligatoriske passasjeropplysninger (Advanced Passenger Information) fra de reisende før avreise.

Du kan registrere disse opplysningene selv via Mine reiser

Du vil bli bedt om å oppgi alle eller noen av disse opplysningene:

 • Alle navnene dine (fornavn, mellomnavn og etternavn) nøyaktig slik de står skrevet i passet ditt
 • Fødselsdato
 • Kjønn
 • Passnummer og utstedelsesland
 • Passets utløpsdato
 • Nasjonalitet

Dersom du er fra et EØS-land eller Sveits og reiser til Storbritannia, kan du benytte et nasjonalt ID-kort istedenfor pass.

Hvis du skal reise til eller fra USA, må du også oppgi følgende:

 • adressen du skal oppholde deg på den første natten (gjelder ikke amerikanske statsborgere og innbyggere)
 • ditt referansenummer (hvis aktuelt) Et referansenummer eller «redress number» er et nummer som det amerikanske departementet for samfunnssikkerhet (DHS) utsteder til reisende som tidligere har hatt problemer med å komme inn i USA.

Det kan også være at du må ha visum for å komme inn i USA. Se informasjonen om ESTA og Visa Waiver-programmet nedenfor.

Personvernerklæring

Amerikanske transportsikkerhetsmyndigheter (TSA) krever at du oppgir fullt navn, fødselsdato og kjønn for sammenliknende søk i sin overvåkingsliste, i henhold til de amerikanske lovene 49 USC, avsnitt 114; Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act fra 2004; og 49 CFR, del 1540 og 1560. Du kan også oppgi et referansenummer hvis du har det. Hvis du ikke oppgir fullt navn, fødselsdato og kjønn, kan du bli nektet transport eller adgang til boardingområdet.

TSA kan komme til å dele opplysningene du oppgir, med politiet, etterretningsbyråer eller andre organer i henhold til merknader de har offentliggjort om registrene sine («system of records notices», SORNs). Hvis du vil vite mer om TSAs personvernpolicyer eller lese disse merknadene og en vurdering av hvordan dette berører personvernet ditt, kan du gå til hjemmesiden deres på www.tsa.gov.

Reise til USA (ESTA)

Visa Waiver Program (VWP) gjør det mulig for borgere av land som er medlem av VWP, å reise til USA uten å søke visum. Departementet for samfunnssikkerhet (DHS) krever imidlertid at alle passasjerer som har rett til å reise under dette programmet, søker om autorisasjon via ESTA-systemet (Electronic System Travel Authorization).

ESTA-søknader må sendes inn via Internett og godkjennes før avreise. De fleste søknadene godkjennes med en gang, men amerikanske myndigheter anbefaler passasjerer å sende inn søknaden minst 72 timer før avgang.

For å lese oppdatert informasjon om Visa Waiver Program og krav om pass, kan du gå til Department of Homeland Security.

Krav under VWP:

 • Passet ditt må være et såkalt e-pass, også kjent som biometrisk pass (gjelder fra 1. april 2016)
 • Du kan bare reise i forretningsøyemed, på ferie eller i transitt
 • Du må oppholde deg i USA i mindre enn 90 dager
 • Du må inneha en bekreftet returbillett eller overgangsbillett («onward ticket»)
 • Du må skaffe deg en godkjent ESTA-autorisasjon (det anbefales å søke om dette 72 timer før avreise)

Hvis du ikke er borger av et land som er medlem av VWP, eller du ikke oppfyller kravene, kan du be om mer informasjon fra den amerikanske ambassaden.

Reise til Canada (eTA)

En Electronic Travel Authorization (eTA) er et innreisevilkår som kreves av utlendinger som er fritatt fra visum, og som ankommer Canada med fly. En eTA er elektronisk koblet til den reisendes pass. Den gjelder i opptil fem år eller til passet utløper, avhengig av hva som inntreffer først.  Dersom du får nytt pass, må du også søke om en ny eTA.

Med en gyldig eTa kan du ha kortvarige opphold i Canada så ofte du ønsker (vanligvis opptil seks måneder om gangen). Du trenger ikke eTA for å reise innenfor Canadas grenser.

En eTA garanterer deg ikke innreise til Canada. Når du ankommer landet, vil tollmyndighetene be om å få se passet ditt og andre dokumenter, for eksempel et Green Card fra USA. Du må dokumentere overfor funksjonæren at du har rett til å reise inn i Canada.