{{'FrontPageAccsessabilityVersionOnDesktopDeviceText' | translate}} {{'FrontPageAccsessabilityVersionOnDesktopDeviceButton' | translate}}

Frister for innsjekking


Vær ute i tide til innsjekking og boarding. Hvis du ankommer etter fristen, kan det være at du går glipp av reisen – og det ønsker ingen av oss!

Innsjekkingsmuligheter:

  • Innenlands: 2 timer før avgang
  • Utenlands (med unntak av Argentina, Dubai, Thailand, Singapore, Israel, Karibia og USA): 2 timer før avgang
  • Argentina, Dubai, Thailand, Singapore, Israel, Karibia og USA: 3 timer før avgang

Innsjekkingen slutter:

  • Innenlands (innad i Norden): 30 minutter før avgang
  • Argentina, Dubai, Thailand, Singapore, Israel, Karibia og USA: 1 time før avgang
  • Alle andre flyvninger: 45 minutter før avgang

Trenger du assistanse, er du en mindreårig som reiser uten ledsager, eller reiser du med dyr, sportsutstyr eller musikkinstrumenter? Da må du sjekke inn ved skranken minst én time før planlagt avgangstid.

Boardingen avsluttes:

  • Innenlands (innad i Norden): 20 minutter før avgang
  • Innad i Norden: 20 minutter før avgang
  • Alle andre flyvninger: 30 minutter før avgang

Trenger du assistanse, eller er du en mindreårig som reiser uten ledsager? Da bør du komme tidlig til gaten og melde deg til personalet.

This site requires web browser cookies to be turned on!

{{'FrontPageAccsessabilityVersionOnDesktopDeviceText' | translate}}

{{'FrontPageDesktopVersionOnMobileDeviceText' | translate}}