Nektet ombordstigning


I svært sjeldne tilfeller kan du bli nektet ombordstigning på en av flyvningene våre fordi det ikke er flere ledige seter. Da kan vi hjelpe deg på flere måter.

Slik hjelper vi deg

Det er ikke vanlig at vi overbooker flyvningene våre, men i svært sjeldne tilfeller kan det være for få seter, og da sjekker vi først om noen melder seg frivillig til å gi avkall på setet sitt og inngå en avtale om kompensasjon fra Norwegian.

Bestill ny billett eller få pengene tilbake

Vi skal også gjøre vårt beste for å bestille ny billett til ditt endelige reisemål, eller så kan du velge å bestille ny billett til samme reisemål på et senere fly (inkludert videre reise og returflyvninger med oss) dersom det er ledige seter.

Dersom du ikke lenger ønsker å reise, kan du kreve å få den ubrukte billetten refundert, inkludert eventuelle videre flyforbindelser og returbilletter (dersom du har bestilt dem hos oss).

Dersom vi ikke har nok frivillige som vil gi avkall på seter, kan det hende vi blir nødt til å nekte deg ombordstigning. I slike tilfeller har du krav på ny, gratis billett eller pengene tilbake, hjelp og kompensasjon.

Bestill ny billett eller få pengene tilbake

Dersom du blir nektet ombordstigning, skal vi gjøre alt vi kan for å bestille ny billett til ditt endelige reisemål. Alternativt kan du velge å bestille sete på et senere fly til samme reisemål (inkludert videre reise og returbilletter med oss), dersom det er ledige seter.

Dersom du ikke lenger ønsker å reise, kan du kreve å få den ubrukte billetten refundert, inkludert eventuelle videre flyvninger og returbilletter (dersom du har bestilt dem hos oss).

Mens du venter

Dersom du nektes ombordstigning og velger å ta et senere fly med oss, har du krav på mat og drikke og 2 telefonsamtaler (eller andre kommunikasjonsmetoder) mens du venter. Dersom det nærmer seg avgang, kan det hende du ikke har rett til mat og drikke, hvis det kan føre til at du kommer for sent til flyet.

Hvis du kjøper mat og drikke, vil vi dekke kostnader innenfor rimelighetens grenser, dersom du ikke har mottatt matkuponger. Husk å ta vare på originale, spesifiserte kvitteringer som skal innleveres sammen med kravet. Vær oppmerksom på at vi ikke dekker alkoholholdig drikke.

Forsinkelser over natten

Dersom du nektes ombordstigning, og vi bestiller ny billett til deg på en flyvning neste dag, har du krav på:

  • Overnatting (dersom det er urimelig å forvente at du skal dra hjem)
  • Transport til og fra flyplassen og overnattingsstedet

Dersom du ordner dette selv, ber vi om at du velger rimelig overnatting og den billigste transportmetoden som er tilgjengelig (f.eks. flytog eller buss). Husk å ta vare på originale, spesifiserte kvitteringer som skal innleveres sammen med kravet.

Erstatning

Dersom du nektes ombordstigning, har du rett til erstatning i henhold til EU-forordning (EF) 261/2004. Finn ut mer om dine rettigheter som passasjer.

Dersom du reiser fra USA, har du krav på erstatning i henhold til US DOT part 250.

Dersom du nektes ombordstigning, har du rett til erstatning i henhold til forskriftene som gjelder den aktuelle flyvningen.

Alle flyvninger

For alle flyvninger, har du rett på erstatning i henhold til EF-forordning nr. 261/2004.

Dersom du blir nektet ombordstigning, kan du sende inn erstatningskrav på nett. Vi skal passe på at det blir sendt direkte til Customer Relations-avdelingen og får høy prioritet.

Reiser du fra USA?