Dersom flyet ditt blir kansellert, vil vi alltid gjøre vårt beste for å informere deg om hvilke valgmuligheter du har så snart som mulig på SMS og gjennom appen vår.

Slik hjelper vi deg

Hvis flyet ditt er kansellert, har du to valgalternativer:

  1. Bestill ny billett
   Dersom flyet ditt har blitt kansellert, vil vi gjøre vårt beste for å booke deg om deg så du kommer frem til det endelige reisemålet ditt. Du vil også kunne booke om flyvningen din kostnadsfritt på våre nettsider, dette inkluderer endring av reservasjonen til en senere dato til samme destinasjon (inkludert videre- og returflyvningene med oss), dersom det er ledige seter.

   Bestill ny billett på nett

  2. Få refundert den ubrukte billetten
   Dersom du ikke lenger ønsker å reise, kan du kansellere din bestilling og sende inn et krav om tilbakebetaling for din ubrukte billett, inkludert videre- og returflyvninger med oss.

   Søk om å få refundert den ubrukte billetten på nett

Dersom flyvningen din kanselleres, og du velger å ta et senere fly med oss, kan det være at du har rett til mat og drikke og telefonsamtaler (eller andre kommunikasjonsmetoder).

Dersom du kjøper egen mat og drikke, må du huske å holde prisen innenfor rimelighetens grenser og ta vare på de originale, spesifiserte kvitteringene. Alkohol dekkes ikke.

Vi hjelper deg i henhold til lovgivningen som gjelder den aktuelle flyvningen.

Dersom vi bestiller ny billett til deg på en flyvning neste dag, har du krav på:

 • Overnatting (dersom det er urimelig å forvente at du skal dra hjem)
 • Transport til og fra flyplassen og overnattingsstedet

Dersom du ordner dette selv, ber vi om at du velger en rimelig overnatting og den billigste transportmetoden som er tilgjengelig (f. eks. flytog eller buss). Husk å ta vare på originale, spesifiserte kvitteringer som skal innleveres sammen med kravet.

Hvis du har bestilt en videreforbindelse med oss (under ett og samme reservasjonsnummer) og kommer for sent til flyet fordi det første flyet ditt er kansellert eller forsinket, skal vi sørge for at du får billett på neste tilgjengelige fly til det endelige reisemålet ditt. Du har også krav på mat og overnatting, dersom det er nødvendig.

Har du bestilt to flyvninger med oss som ikke er del av samme bestilling?

Hvis du har minst 120 minutter på deg mellom ankomst og neste avgang, og du kommer for sent på grunn av noe vi er ansvarlige for, skal vi gjøre vårt beste for å skaffe deg billett på neste tilgjengelige flyvning.

Videreforbindelser med andre selskaper eller andre transportmiddel

Vi er normalt ikke ansvarlige for videreforbindelser med andre flyselskaper eller andre transportmidler. Unntaket er om vi er erstatningsansvarlige for at passasjerer kommer for sent til den korresponderende flyvningen. Dette er i samsvar med våre Generelle vilkår for befordring. 

Du kan sende inn krav om refusjon av utgifter eller kompensasjon på nett.

Pass på å legge ved de spesifiserte kvitteringene på utgiftene du ønsker å be om refusjon for, og oppbevar originalene på et trygt sted.

Reiste du ikke?

Dersom flyet ditt ble kansellert og du valgte å la være å reise, kan du søke om å få refundert den ubrukte billetten på nett.

Når flyet ditt blir kansellert, har du krav på assistanse i henhold til EF-forordning nr. 261/2004, som er et felles reglement alle europeiske flyselskaper følger. 

Du har kun rett på erstatning dersom flyet ditt kanselleres på grunn av omstendigheter som ligger innenfor vår kontroll.