Skadet bagasje


Når ikke alt går etter planen, skal vi gjøre så godt vi kan for å hjelpe deg.

Vis frem skaden på flyplassen med en gang

Du må vise våre medarbeidere på flyplassen skaden med en gang, i tillegg til bagasjelapper og reisedokumenter. Du får en Property Irregularity Report (PIR) Den må du ta godt vare på.

Har du allerede forlatt flyplassen?

Du må returnere til flyplassen med den skadede bagasjen, bagasjelappene og reisedokumenter. Dette må gjøres innen 7 dager. Vær oppmerksom på at dersom en skade ikke er rapportert umiddelbart ved ankomst og før man forlater flyplassen, kan du få bevisproblemer for at skaden faktisk skjedde mens den var i flyselskapets varetekt.

Erstatning for skadet bagasje

Avhengig av type skade på bagasjen vil vi dekke reparasjon av bagasjen din, eller gi deg erstatning for det bagasjen var verdt på skadetidspunktet. Det kan oppstå riper, merker, bulker og andre småskader under normale transportforhold. Vi forutsetter at du skjønner at vi ikke kan stå ansvarlig for slik alminnelig slitasje.

Hvis innholdet i bagasjen din er skadet (uten at det er skade utenpå selve bagasjen), anbefaler vi at du tar kontakt med forsikringsselskapet ditt.

Ett krav må være sendt via vår hjemmeside www.norwegian.com innen 7 dager fra skadedato. Når kravet sendes må du legge med en kopi på skaderapporten, bilder som viser skaden og merket av kofferten. I tillegg må vi ha dokumentasjon som forteller oss alder og pris, som f. eks en kjøpskvittering.

Når du har all nødvendig informasjon, kan du sende inn kravet ditt her