Du bruker nå tilgjengelighetsmodus. Slå av tilgjengelighetsmodus.

Farlige gjenstander


Farlig gjenstander skal ikke fraktes i innsjekket bagasje eller håndbagasje med mindre noe annet er spesifisert under. Farlige gjenstander som er tillatt å ha i håndbagasjen, er også tillatt å bære på kroppen med mindre det er spesifisert noe annet.

 • Alkoholholdig drikke i originalemballasje med en alkoholprosent mellom 24 % og 70 %, i beholdere på maks 5 liter, totalt 5 liter netto per person.

  •  Tillatt i eller som innsjekket bagasje
  •  Tillatt i eller som håndbagasje
 • Ammunisjon (våpenpatroner), forsvarlig pakket (kun i «div. 1.4S,» UN 0012 eller UN 0014) inntil 5 kg bruttovekt per person, til vedkommendes eget bruk. Tillatt mengde for mer enn én person må ikke kombineres i én eller flere pakninger.

  Krever forhåndsgodkjenning –ta kontakt

  •  Tillatt i eller som innsjekket bagasje når den er forhåndsgodkjent
  •  Ikke tillatt i eller som håndbagasje
 • Ikke-smittsomme artseksemplarer, f.eks. pattedyr, fugler, amfibier, reptiler, fisk, insekter og andre virvelløse dyr pakket med små mengder brannfarlig væske. Spesielle vilkår for transport gjelder; ta kontakt for mer informasjon.

  •  Tillatt i eller som innsjekket bagasje
  •  Tillatt i eller som håndbagasje
 • Batterier (reserve/løse) til bærbare elektroniske apparater, inkludert litiummetall- eller litiumionceller eller -batterier, må fraktes i håndbagasjen. Litiummetallbatterier kan ikke inneholde mer enn 2 gram litium, mens litiumionbatterier ikke må være kraftigere enn 100 Wh.Enheter som i første rekke fungerer som strømkilder, f.eks. ladere, regnes som reservebatterier. Batteriene må være pakket individuelt for å unngå kortslutning. Hver person kan maksimalt ta med seg 20 reservebatterier.

  •  Ikke tillatt i eller som innsjekket bagasje
  •  Tillatt i eller som håndbagasje
 • Bærbare elektroniske apparater som inneholder lekkasjesikre batterier; batteriene må være 12 V eller mindre og 100 Wh eller mindre. Maks 2 reservebatterier tillatt.

  •  Tillatt i eller som innsjekket bagasje
  •  Tillatt i eller som håndbagasje
 • Bedøvende innretninger som tåregass, pepperspray osv. som inneholder irriterende, bedøvende eller lammende stoffer kan ikke bæres på kroppen og er ikke tillatt i innsjekket bagasje eller håndbagasje.

  •  Forbudt
 • Brenselsceller og reserveladere til bærbare elektroniske apparater (f. eks. kameraer, mobiltelefoner, bærbare PC-er og filmkameraer). Særskilte bestemmelser gjelder; ta kontakt for å få mer informasjon.

  • Tillatt i eller som innsjekket bagasje
  •  Tillatt i eller som håndbagasje
 • E-sigaretter (inkludert e-sigarer, e-piper og liknende) som inneholder batterier, må pakkes hver for seg for å forhindre at de aktiveres ved uhell.

   Det er ikke tillatt å bruke eller lade e-sigaretter om bord.

  • Ikke tillatt i eller som innsjekket bagasje
  • Tillatt i eller som håndbagasje
 • Elektrosjokkvåpen (f. eks. elektrosjokkpistol) som inneholder farlig gods som eksplosiver, komprimert gass, litiumbatterier osv. er ikke tillatt i håndbagasje, i innsjekket bagasje eller båret på kroppen.

  •  Forbudt
 • Små ikke-antennelige gasspatroner med karbondioksid eller annen egnet gass i «div. 2.2». Maks to (2) små patroner som del av selvoppblåsende sikkerhetsutstyr, som f. eks. redningsvest. Maks én (1) enhet tillatt per passasjer og opptil to (2) små reservepatroner per passasjer, maks fire (4) patroner på opptil 50 ml væskekapasitet for annet utstyr.

  Krever forhåndsgodkjenning — ta kontakt

  • Tillatt i eller som innsjekket bagasje når den er forhåndsgodkjent
  • Tillatt i eller som håndbagasje når den er forhåndsgodkjent

  Gassylinder, uten brannfarlig eller giftig gass, som brukes for å bevege proteser. Man kan ta med det antall reservesylindere man trenger til reisen, men bare av samme størrelse.

  • Tillatt i eller som innsjekket bagasje
  • Tillatt i eller som håndbagasje
 • Ikke-radioaktive medisinske artikler eller toalettsaker (inkludert aerosolbeholdere), for eksempel hårspray, parfyme, eau de cologne og medisiner som inneholder alkohol.

  •  Tillatt i eller som innsjekket bagasje
  •  Tillatt i eller som håndbagasje

   

  Ikke-antennelige, giftfrie aerosolbeholdere uten andre risikofaktorer, til sports- eller hjemmebruk.

  • Tillatt i eller som innsjekket bagasje
  • Ikke tillatt i eller som håndbagasje

   

  Total nettomengde av alle ovennevnte artikler må ikke overstige 2 kg eller 2 liter, og nettomengden av hver enkelt artikkel må ikke overstige 0,5 kg eller 0,5 liter. Ventiler på aerosolbeholdere må være beskyttet med hette eller kapsel for å unngå utilsiktet utslipp av innholdet.

 • Interne forbrenningsmotorer eller brenselscellemotorer.

  Særskilte bestemmelser gjelder — ta kontakt for mer informasjon

  •  Tillatt i eller som innsjekket bagasje
  •  Ikke tillatt i eller som håndbagasje
 • Isolert beholder som inneholder nedkjølt flytende nitrogen, fullt absorbert i et porøst materiale som kun inneholder ufarlig gods.

  •  Tillatt i eller som innsjekket bagasje
  •  Tillatt i eller som håndbagasje/li>
 • Krølltang/rettetang som inneholder hydrokarbongass, opptil én (1) per passasjer eller besetningsmedlem, forutsatt at sikkerhetsdekselet er godt festet over varmeelementet. Krølltang/rettetang må aldri brukes om bord på flyet. Refill-patroner til krølltang/rettetang er ikke tillatt i innsjekket bagasje eller håndbagasje.

  •  Tillatt i eller som innsjekket bagasje
  •  Tillatt i eller som håndbagasje
 • Termometer, medisinsk eller klinisk, som inneholder kvikksølv, én (1) per person til personlig bruk, i beskyttende beholder.

  •  Tillatt i eller som innsjekket bagasje
  •  Tillatt i eller som håndbagasje

   

  Kvikksølvtermometer eller -barometer fraktet av en representant for et meteorologisk institutt eller et lignende offentlig organ. Spesielle transportvilkår gjelder.

  Krever forhåndsgodkjenning — ta kontakt

  • Ikke tillatt i eller som innsjekket bagasje
  • Tillatt i eller som håndbagasje når det er forhåndsgodkjent
 • Artikler som inneholder litiummetallbatterier eller litium-ion-celler eller -batterier, og som har som hovedformål å fungere som strømkilde for et annet apparat - se Litium-batterier.

 • Sikkerhetsfyrstikker (én liten eske) eller én liten lighter som ikke inneholder uabsorbert flytende drivstoff, bortsett fra flytende gass som skal bæres på brukerens egen kropp. Lighterdrivstoff og refillgass båret på kroppen eller i innsjekket bagasje eller i håndbagasjen er ikke tillatt.

  Fyrstikker som kan tennes ved strykning mot en hvilken som helst flate, "blåflammelightere" og "sigarlightere" er forbudt.

  •  Kun på kroppen
 • Litiumbatterier: Bærbare elektroniske apparater (PED) som inneholder litiummetall- eller litiumionceller eller -batterier, inkludert medisinske apparater, for eksempel oksygenkonsentratorer (POC), og forbrukerelektronikk som kameraer, mobiltelefoner, bærbare PC-er og nettbrett, som er beregnet til personlig bruk. Litiummetallbatterier kan ikke inneholde mer enn 2 gram litium, mens litiumionbatterier ikke må være kraftigere enn 100 Wh. Apparater i innsjekket bagasje må være helt avslått og beskyttet mot skade. Hver person kan maksimalt ta med seg 15 bærbare elektroniske apparater. 

   Operatøren vil kanskje godta at man har med seg mer enn 15 bærbare elektroniske apparater.

  •  Tillatt i eller som innsjekket bagasje
  •  Tillatt i eller som håndbagasje

   

  Litium-batterier, ekstra/løse, som overstiger 100 Wh, men ikke 160 Wh til elektroniske forbrukerenheter og bærbart medisinsk utstyr, eller med litiuminnhold som overstiger 2 g, men ikke overstiger 8 g, kun til bærbart medisinsk utstyr. Maks to reservebatterier, kun i håndbagasjen. Batteriene må være pakket individuelt for å forhindre kortslutning.

  Krever forhåndsgodkjenning — ta kontakt

  • Ikke tillatt i eller som innsjekket bagasje
  • Tillatt i eller som håndbagasje når de er forhåndsgodkjent

   

  Elektroniske apparater drevet av litiumbatteri. Litiumionbatterier til bærbare (inkludert medisinske) elektroniske apparater som overstiger 100 Wh, men ikke 160 Wh. Kun til bærbare medisinske elektroniske apparater: litiummetallbatterier med et litiuminnhold som overstiger 2 g, men ikke 8 g. Apparater i innsjekket bagasje må være helt avslått og beskyttet mot skade

  Krever forhåndsgodkjenning — ta kontakt

  • Tillatt i eller som innsjekket bagasje når de er forhåndsgodkjent
  • Tillatt i eller som håndbagasje når de er forhåndsgodkjent
 • Mobilitetshjelpemidler:  Batteridrevne rullestoler eller andre lignende mobilitetshjelpemidler med lekkasjesikre våtbatterier. Spesielle transportvilkår gjelder.

  Batteripolene må beskyttes mot kortslutning, for eksempel ved å være lukket inne i en batteribeholder.

  Batteriet må være forsvarlig festet til rullestolen eller mobilitetshjelpemiddelet, og de elektriske kretsene må isoleres som anvist av produsenten.

  Batteri, hvis det er designet for å tas ut av rullestolen/ mobilitetshjelpemiddelet, må fraktes i en hard og robust emballasje i lasterommet.

  Du kan ta med maksimalt ett ekstra batteri i en hard og robust emballasje i lasterommet.

  Krever forhåndsgodkjenning — ta kontakt

  • Tillatt i eller som innsjekket bagasje når de er forhåndsgodkjent
  • Ikke tillatt i eller som håndbagasje

   

  Mobilitetshjelpemidler: Batteridrevne rullestoler eller andre lignende mobilitetshjelpemidler utstyrt med våtbatterier eller litiumbatterier. Spesielle transportvilkår gjelder.

  Batteripolene må beskyttes mot kortslutning, for eksempel ved å være lukket inne i en batteribeholder.

  Batteriet må være forsvarlig festet til rullestolen eller mobilitetshjelpemiddelet og de elektriske kretsene må isoleres etter produsentens instruksjoner, eller

  Batteriet må fjernes av brukeren før transport, i henhold til produsentens instruksjoner, dersom mobilitetshjelpemiddelet er spesielt designet for det.

  • Batteriet som er fjernet må ikke overstige 300Wh, eller hvis det er utstyrt med to batterier, må hvert batteri ikke overstige 160Wh.

  Du kan ta med maksimalt ett ekstra batteri på 300Wh eller to ekstra batterier som hver ikke overstiger 160Wh.

  Batteri som fjernes fra mobilitetshjelpemiddelet og reservebatterier må beskyttes mot skade (for eksempel ved å plassere hvert batteri i en beskyttende pose) og transporteres i kabinen.

  Krever forhåndsgodkjenning — ta kontakt

  • Tillatt i eller som innsjekket bagasje når de er forhåndsgodkjent
  • Ikke tillatt i eller som håndbagasje

   

  Mobilitetshjelpemidler: Batteridrevet mobilitetsutstyr med litium-ion-batterier (sammenleggbart), litium-ion-batteri må fjernes og bæres inn i kabinen. Spesielle transportvilkår gjelder.

  Krever forhåndsgodkjenning — ta kontakt

  • Ikke tillatt i eller som innsjekket bagasje
  • Tillatt i eller som håndbagasje når de er forhåndsgodkjent
 • Oksygen eller luft i gassform på sylinder som er nødvendig for medisinsk bruk. Gassylinderen må ikke veie mer enn 5 kg totalt.

  Krever forhåndsgodkjenning — ta kontakt

  Systemer med oksygen i væskeform er forbudt å transportere.

  • Tillatt i eller som innsjekket bagasje når den er forhåndsgodkjent
  • Tillatt i eller som håndbagasje når den er forhåndsgodkjent
 • Radioisotopiske pacemakere eller andre apparater, inkludert apparater drevet av litiumbatterier, som er operert inn i en person eller er festet eksternt på kroppen, eller radioaktive stoffer som befinner seg inni kroppen som følge av medisinsk behandling.

  • Kan bæres på kroppen
 • Stresskofferter av sikkerhetstypen, kontantbokser, kontantvesker osv. som inneholder farlig gods som litiumbatterier og/eller pyroteknisk materiale er totalt forbudt, med mindre spesielle vilkår oppfylles.

  Krever forhåndsgodkjenning — ta kontakt

  • Tillatt i eller som innsjekket bagasje når den er forhåndsgodkjent
  • Ikke tillatt i eller som håndbagasje
 • Selvbalanserende kjøretøy av alle slag som bruker lithium- eller lithium-ionbatterier.

  •  Forbudt
 • Skredsekk, én (1) per person, som inneholder en patron med komprimert gass i «div. 2.2». Kan også være utstyrt med pyroteknisk utløser med maks 200 mg netto i «div. 1.4S». Ryggsekken må pakkes slik at den ikke utløses ved uhell. Luftputer må være utstyrt med trykkavlastningsventiler.

  I forbindelse med flyvninger til/fra USA er det ikke tillatt å ha denne enheten i bagasjen med mindre gassylinderen er tom og det ikke er noen eksplosiv ladning.

  Krever forhåndsgodkjenning — ta kontakt

  •  Tillatt i eller som innsjekket bagasje når den er forhåndsgodkjent
  •  Tillatt i eller som håndbagasje når den er forhåndsgodkjent
 • Stormkjøkken og drivstoffbeholdere som tidligere har inneholdt brannfarlig væske, med tom drivstoffbeholder.

  Krever forhåndsgodkjenning — ta kontakt

  • Tillatt i eller som innsjekket bagasje når den er forhåndsgodkjent
  • Ikke tillatt i eller som håndbagasje
 • Tørris (karbondioksid i fast tilstand) inntil 2,5 kg per person som benyttes til å pakke kjølevarer som ikke er underlagt disse bestemmelsene, i innsjekket bagasje eller håndbagasje, dersom bagasjen/innpakningen gjør det mulig for karbondioksidgassen å slippe ut. Innsjekket bagasje må være merket «tørris» (dry ice) eller «karbondioksid i fast form» (carbon dioxide, solid) og med en angivelse av tørrisens nettovekt, eller med en vektindikasjon som viser at det dreier seg om maks 2,5 kg tørris.

  Krever forhåndsgodkjenning — ta kontakt

  • Tillatt i eller som innsjekket bagasje når den er forhåndsgodkjent
  • Tillatt i eller som håndbagasje når den er forhåndsgodkjent
 • Varmeproduserende gjenstander, for eksempel undervannslykter (dykkerlykter) og loddebolter.

  •  Tillatt i eller som innsjekket bagasje
  •  Tillatt i eller som håndbagasje