Farlige gjenstander


Farlig gjenstander skal ikke fraktes i innsjekket bagasje eller håndbagasje med mindre noe annet er spesifisert under. Farlige gjenstander som er tillatt å ha i håndbagasjen, er også tillatt å bære på kroppen med mindre det er spesifisert noe annet.

Alkoholholdig drikke i originalemballasje med en alkoholprosent på mer enn 24 % men ikke mer enn 70 %, i beholdere på maks 5 liter, totalt 5 liter netto per person.

 • Tillatt i eller som innsjekket bagasje
 •  Tillatt i eller som håndbagasje
 •  

Merk: Alkoholholdig drikke med en alkoholprosent på 24 % eller mindre er ikke underlagt noen restriksjoner.

 

Ammunisjon (våpenpatroner), forsvarlig pakket (kun i «div. 1.4S», UN 0012 eller UN 0014) inntil 5 kg bruttovekt per person, til vedkommendes eget bruk, unntatt ammunisjon med eksplosive eller brannfarlige prosjektiler. Tillatt mengde for mer enn én person må ikke kombineres i én eller flere pakninger.

Krever forhåndsgodkjenning – ta kontakt

 • Tillatt i eller som innsjekket bagasje når det er forhåndsgodkjent
 • Ikke tillatt i eller som håndbagasje

Skredsekk, én (1) per person, som inneholder patroner med komprimert gass i «div. 2.2». Kan også være utstyrt med pyroteknisk utløser med maks 200 mg netto av «div. 1.4S».
Sekken må pakkes slik at den ikke utløses ved uhell. Luftputer må være utstyrt med trykkavlastningsventiler.

Krever forhåndsgodkjenning — ta kontakt

 • Tillatt i eller som innsjekket bagasje når det er forhåndsgodkjent
 • Tillatt i eller som håndbagasje når det er forhåndsgodkjent
Batterier (reserve/løse), til bærbare elektroniske apparater inkludert litiummetallbatterier, bly-syrebatterier, NiMH-batterier og blybatterier, må fraktes i håndbagasjen. Batterier som har som formål å drive elektroniske apparater, for eksempel en nødlader/powerbank, regnes som reservebatteri. Disse batteriene må være pakket individuelt for å unngå kortslutning.
 
Litiummetallbatterier: Innholdet av litiummetall kan ikke inneholde mer enn 2 g.
 
Litium-ionbatteri (Li-ion): Kan ikke være sterkere enn 100 Wh. Hver person kan ha med seg maksimalt 20 batterier.
 
*Ved forespørsel, kan det hende vi kan godkjenne mer enn 20 batterier.
 
Bly-syre-batterier må være 12 V eller mindre og 100 Wh eller mindre. Hver person kan ha med seg maksimalt 2 reservebatterier.
 
 •  Ikke tillatt i eller som innsjekket bagasje
 •  Tillatt i eller som håndbagasje

Stormkjøkken og drivstoffbeholdere som tidligere har inneholdt brannfarlig væske, med tom drivstofftank eller -beholder.

Krever forhåndsgodkjenning — ta kontakt

 • Tillatt i eller som innsjekket bagasje når den er forhåndsgodkjent
 • Ikke tillatt i eller som håndbagasje

Bedøvende innretninger som tåregass, pepperspray osv. som inneholder irriterende, bedøvende eller lammende stoffer kan ikke bæres på kroppen og er ikke tillatt i innsjekket bagasje eller håndbagasje.

 •  Forbudt
Tørris (karbondioksid i fast tilstand) i mengder om ikke overstiger 2,5 kg per person som benyttes til å pakke kjølevarer som ikke er underlagt disse bestemmelsene, i innsjekket bagasje eller håndbagasje, dersom bagasjen/innpakningen gjør det mulig for karbondioksidgassen å slippe ut.
Innsjekket bagasje må være merket «tørris» (dry ice) eller «karbondioksid i fast form» (carbon dioxide, solid) og med en angivelse av tørrisens nettovekt, eller med en vektindikasjon som viser at det dreier seg om maks 2,5 kg tørris.
 

Krever forhåndsgodkjenning — ta kontakt

 • Tillatt i eller som innsjekket bagasje når den er forhåndsgodkjent
 • Tillatt i eller som håndbagasje når den er forhåndsgodkjent

E-sigaretter (inkludert e-sigarer, e-piper og andre personlige fordampere) som inneholder batterier, må pakkes hver for seg for å forhindre at de aktiveres ved uhell.

 Det er ikke tillatt å bruke eller lade e-sigaretter om bord.

 • Ikke tillatt i eller som innsjekket bagasje
 • Tillatt i eller som håndbagasje

Elektrosjokkvåpen (f. eks. elektrosjokkpistol) som inneholder farlig gods som eksplosiver, komprimert gass, litiumbatterier osv. er ikke tillatt i håndbagasje, i innsjekket bagasje eller båret på kroppen.

 •  Forbudt

Brenselceller og reserveladere til bærbare elektroniske apparater (f. eks. kameraer, mobiltelefoner, bærbare datamaskiner og filmkameraer). Særskilte bestemmelser gjelder; ta kontakt for å få mer informasjon.

 • Tillatt i eller som innsjekket bagasje
 •  Tillatt i eller som håndbagasje

Små ikke-antennelige gasspatroner med karbondioksid eller annen egnet gass i «div. 2.2». Maks to (2) små patroner som del av selvoppblåsende sikkerhetsutstyr, som f. eks. redningsvest. Maks ett (1) utstyr tillatt per passasjer og opptil to (2) små reservepatroner per passasjer, maks fire (4) patroner på opptil 50 ml vannkapasitet for annet utstyr.

Krever forhåndsgodkjenning — ta kontakt

 • Tillatt i eller som innsjekket bagasje når det er forhåndsgodkjent
 • Tillatt i eller som håndbagasje når det er forhåndsgodkjent

Gassylinder, uten brannfarlig eller giftig gass, som brukes for å bevege proteser. Man kan ta med det antall reservesylindere man trenger til reisen, men bare av samme størrelse.

 • Tillatt i eller som innsjekket bagasje
 • Tillatt i eller som håndbagasje

Hårstylingsutstyr som inneholder hydrokarbongass, opptil én (1) per passasjer eller kabinbesetningsmedlem, forutsatt at sikkerhetsdekselet er godt festet over varmeelementet. Hårstylingsutstyr må aldri brukes om bord på flyet. Refill-patroner til hårstylingsutstyr er ikke tillatt i innsjekket bagasje eller håndbagasje.

 •  Tillatt i eller som innsjekket bagasje
 •  Tillatt i eller som håndbagasje

Isolert beholder som inneholder nedkjølt, flytende nitrogen, fullt absorbert i et porøst materiale som kun inneholder ufarlig gods.

 •  Tillatt i eller som innsjekket bagasje
 •  Tillatt i eller som håndbagasje

Interne forbrenningsmotorer eller brenselcellemotorer.

Særskilte bestemmelser gjelder — ta kontakt for mer informasjon

 •  Tillatt i eller som innsjekket bagasje
 •  Ikke tillatt i eller som håndbagasje
Sikkerhetsfyrstikker (én liten eske) eller én liten lighter som ikke inneholder uabsorbert flytende drivstoff, bortsett fra flytende gass som er beregnet for vedkommendes eget bruk og skal kun oppbevares hos personen. Lighterdrivstoff og refillgass er ikke tillatt båret på hos personen eller i innsjekket bagasje eller i håndbagasjen.
 

Fyrstikker som kan tennes ved strykning mot en hvilken som helst flate, "blåflammelightere" og "sigarlightere" eller lightere drevet av litiumbatteri uten sikkerhetshette eller beskyttelse mot utilsiktet aktivisering av lightere er forbudt.

 •  Kan bæres i egen besittelse

LitiumbatterierBærbare elektroniske apparater (PED) som inneholder litiummetall- eller litiumionceller eller -batterier, inkludert medisinske apparater, for eksempel oksygenkonsentratorer (POC), og forbrukerelektronikk som kameraer, mobiltelefoner, bærbare datamaskiner og nettbrett, som er beregnet til personlig bruk. Litiummetallbatterier kan ikke inneholde mer enn 2 gram litiummetall, mens litiumionbatterier ikke må være kraftigere enn 100 Wh. Apparater i innsjekket bagasje må være helt avslått og beskyttet mot skade. Hver person kan maksimalt ta med seg 15 bærbare elektroniske apparater (PED).

 •  Tillatt i eller som innsjekket bagasje
 •  Tillatt i eller som håndbagasje


Litium-batterier, ekstra/løse: Litiummetallbatterier kan ikke inneholde mer enn 2 gram litiummetall, mens litiumionbatterier ikke må være kraftigere enn 100 Wh. Artikler som har hovedformål som strømkilde, f.eks. strømbank/powerbank regnes som reservebatteri. Disse batteriene må pakkes individuelt for å forhindre kortslutning. Hver person kan maksimalt ta med seg 20 reservebatterier.

Litium-batterier, ekstra/løse, som overstiger 100 Wh, men ikke 160 Wh til elektroniske forbrukerenheter og bærbart medisinsk utstyr, eller med litiuminnhold som overstiger 2 g, men ikke overstiger 8 g, kun til bærbart medisinsk utstyr. Maks to reservebatterier, kun i håndbagasjen. Batteriene må være pakket individuelt for å forhindre kortslutning.
 

Krever forhåndsgodkjenning — ta kontakt med oss eller våre representanter på flyplassen  

 • Ikke tillatt i eller som innsjekket bagasje
 • Tillatt i eller som håndbagasje når de er forhåndsgodkjent


Elektroniske apparater drevet av litiumbatteri: 
Litiumionbatterier til bærbare (inkludert medisinske) elektroniske apparater som overstiger 100 Wh, men ikke 160 Wh. Kun til bærbare medisinske elektroniske apparater: litiummetallbatterier med et litiuminnhold som overstiger 2 g, men ikke 8 g. 

Krever forhåndsgodkjenning — ta kontakt

 • Tillatt i eller som innsjekket bagasje når de er forhåndsgodkjent
 • Tillatt i eller som håndbagasje når de er forhåndsgodkjent

Bagasje med innstallerte litiumbatterier: batterier som ikke kan fjernes. Batterier kan ikke inneholde mer enn 0,3 g litiummetall eller for litiumion må ikke overstige 2,7 Wh.

  Tillatt i eller som innsjekket bagasje eller håndbagasje.

Batterier som kan fjernes: Batterier må fjernes hvis bagasjen skal sjekkes inn. Fjernede batterier må medbringes i håndbagasje.

   Tillatt i eller som innsjekket bagasje eller håndbagasje

Baggasje utstyrt med et litiumbatteri som inneholder mer enn 0,3 g litiummetall eller der litiumion overstiger 2,7 Wh: Hvis bagasjen skal sjekkes inn, må litiumbatteriet fjernes fra bagasjen og medbringes i kabinen, eller så må bagasjen taes med som håndbagage. Bagasje hvor litiumbatteriet overstiger grensene (0,3 g eller 2,7 Wh) og ikke kan fjernes er forbudt for transport.

Tillatt i eller som innsjekket bagasje eller håndbagasje

MobilitetshjelpemidlerBatteridrevne rullestoler eller andre lignende mobilitetshjelpemidler med lekkasjesikre våtbatterier, nikkel-metallhybridbatterier eller tørrbatterier. Spesielle transportvilkår gjelder.

Batteripolene må beskyttes mot kortslutning, for eksempel ved å være lukket inne i en batteribeholder. Batteriet må være forsvarlig festet til rullestolen eller mobilitetshjelpemiddelet, og de elektriske kretsene må isoleres i henhold til produsentens instruksjoner, eller batteriet må fjernes før transport, i henhold til produsentens instruksjoner, hvis det er designet for å tas ut av rullestolen/ mobilitetshjelpemiddelet. Du kan ha med deg maksimalt ett ekstra lekasjesikret våtbatteri eller to ekstra nikkel.metallhybrid- eller tørrbatterier.
 
Batteri som er fjernet fra mobilitetshjelpemiddelet må beskyttes mot skade og fraktes i en hard og robust emballasje i lasterommet.
 

Krever forhåndsgodkjenning — ta kontakt

 • Tillatt i eller som innsjekket bagasje når forhåndsgodkjent
 • Ikke tillatt i eller som håndbagasje


Mobilitetshjelpemidler: Batteridrevne mobilitetshjelpemidler med litiumbatterier. Spesielle transportvilkår gjelder.

Batteripolene må beskyttes mot kortslutning, for eksempel ved å være lukket inne i en batteribeholder. Batteriet må være forsvarlig festet til rullestolen eller mobilitetshjelpemiddelet og de elektriske kretsene må isoleres i henhold til produsentens instruksjoner, eller batteriet må fjernes av brukeren før transport, i henhold til produsentens instruksjoner, dersom mobilitetshjelpemiddelet er spesielt designet for det. Batteriet som fjernes må ikke overstige 300Wh, eller hvis det er utstyrt med to batterier, må hvert batteri ikke overstige 300Wh.
Du maksimalt ta med ett reservebatteri på 300Wh eller to reservebatterier som ikke overstiger 160Wh hver.
 
Batteri som fjernes fra mobilitetshjelpemiddelet og reservebatterier må beskyttes mot skade (for eksempel ved å plassere hvert batteri i en beskyttende pose) og transporteres i kabinen.
 

Krever forhåndsgodkjenning — ta kontakt

Tillatt i eller som håndbagasje når forhåndsgodkjent
Ikke tillatt i eller som innsjekket bagasje

Ikke-radioaktive medisinske artikler eller toalettsaker (inkludert aerosoler), for eksempel hårspray, parfyme, eau de cologne og medisiner som inneholder alkohol.

 • Tillatt i eller som innsjekket bagasje
 • Tillatt i eller som håndbagasje


Ikke-antennelige, giftfrie aerosoler uten andre risikofaktorer, til sports- eller hjemmebruk.

 • Tillatt i eller som innsjekket bagasje
 • Tillatt i eller som håndbagasje


Den total nettomengden av alle ovennevnte artikler må ikke overstige 2 kg eller 2 liter, og nettomengden av hver enkelt artikkel må ikke overstige 0,5 kg eller 0,5 liter. Utløsningsventiler på aerosolbeholdere må være beskyttet med hette eller kapsel for å unngå utilsiktet utslipp av innholdet.

Oksygen eller luft i gassform på sylinder som er nødvendig for medisinsk bruk. Gassylinderen må ikke veie mer enn 5 kg totalt.

Krever forhåndsgodkjenning — ta kontakt
Systemer med flytende oksygen er forbudt å transportere.

 • Tillatt i eller som innsjekket bagasje når det er forhåndsgodkjent
 • Tillatt i eller som håndbagasje når det er forhåndsgodkjent

Bærbare elektroniske apparater som inneholder lekkasjesikre batterier; batteriene må være 12 V eller mindre og 100 Wh eller mindre. Maks 2 reservebatterier tillatt.

 • Tillatt i eller som innsjekket bagasje
 • Tillatt i eller som håndbagasje

Artikler som inneholder litiummetallbatterier eller litium-ion-celler eller -batterier, og som har som hovedformål å fungere som strømkilde for et annet apparat, for eksempel powerbank/strømbank - se Litium-batterier. 

Radioisotopiske pacemakere eller andre apparater, inkludert apparater drevet av litiumbatterier, som er operert inn i en person eller er festet eksternt på kroppen.
 
 • Kan bæres i egen besittelse
Stresskofferter av sikkerhetstypen, kontantbokser, kontantvesker osv. som inneholder farlig gods som litiumbatterier og/eller pyroteknisk materiale er totalt forbudt, med mindre spesielle vilkår oppfylles.
 

Krever forhåndsgodkjenning — ta kontakt

 • Tillatt i eller som innsjekket bagasje når den er forhåndsgodkjent
 • Ikke tillatt i eller som håndbagasje
Selvbalanserende kjøretøy av alle slag som bruker lithium- eller lithium-ionbatterier.
 
 •  Forbudt

Selvoppblåsende sikkerhetsinnretninger (som redningsvest)Ikke mer enn to personlige sikkerhetsanordning per person, og den personlige sikkerhetsanordningen må pakkes på en slik måte at den ikke kan aktiveres ved et uhell.

Maksimalt to karbondioksid (eller annen passende gass) patroner kan monteres i sikkerhetsanordningen og må være for oppblåsingsformål.
Ikke mer enn to ekstra patroner tillatt.
 

For andre enheter: tillates ikke mer enn fire små patroner med karbondioksid eller annen passende gass per person, og maksimal vannkapasitet per patron må ikke overstige 50 ml (tilsvarende 28g per patron for karbondioksid).

Krever forhåndsgodkjenning — ta kontakt

 • Tillatt i eller som innsjekket bagasje når det er forhåndsgodkjent
 • Tillatt i eller som håndbagasje når det er forhåndsgodkjent
 •  
Ikke-smittsomme artseksemplarer, f.eks. pattedyr, fugler, amfibier, reptiler, fisk, insekter og andre virvelløse dyr pakket med små mengder brannfarlig væske. Spesielle vilkår for transport gjelder; ta kontakt for mer informasjon.
 
 • Tillatt i eller som innsjekket bagasje
 • Tillatt i eller som håndbagasje
Termometer, medisinsk eller klinisk, som inneholder kvikksølv, én (1) per person til personlig bruk, når den er i sin beskyttende beholder.
 
 • Tillatt i eller som innsjekket bagasje
 • Tillatt i eller som håndbagasje


Termometer eller baromet, fylt med kvikksølv, fraktet av en representant for et meteorologisk institutt eller et lignende offentlig organ. Spesielle transportvilkår gjelder.

Krever forhåndsgodkjenning — ta kontakt

 • Ikke tillatt i eller som innsjekket bagasje
 • Tillatt i eller som håndbagasje når det er forhåndsgodkjent