Bagasjerestriksjoner


For at alle skal være trygge, er det visse restriksjoner på hva du kan ha i håndbagasjen og den innsjekkede bagasjen. Reglene varierer fra flyplass til flyplass, alt etter hvor du flyr fra - husk å sjekke flyplassens nettsider for mer informasjon.

Væske i håndbagasjen (på de fleste flyplasser)

Du kan ha med deg opptil én liter flytende gjennom sikkerhetskontrollen, med disse forbeholdene:
 • Maksimalt 100 ml per beholder
 • Du må legge alle beholderne i en gjennomsiktig, lukkbar pose (maks 1 liter)

Følgende kan være tillatt over denne grensen:

 • Barnemat og morsmelk/morsmelkerstatning som trengs på turen.
 • Medisin du trenger på turen – den må være merket, og du må ha legeerklæring eller resept med deg i håndbagasjen.
 • Taxfree – sjekk hvilke regler som gjelder for taxfree-væsker på det endelige reisemålet eller på flyplassene du skal mellomlande på.

Ting du ikke kan ha med i håndbagasjen

Pass på at du vet hva du har med deg i håndbagasjen, og ta ut følgende ting:

Skytevåpen og andre innretninger som avfyrer prosjektiler

Innretninger som kan, eller som tilsynelatende kan, forårsake alvorlig skade ved å avfyre et prosjektil, f.eks.:

 • Alle typer skytevåpen, f.eks. pistoler, revolvere, rifler og haglgeværer
 • Lekeskytevåpen, kopier og etterligninger av skytevåpen som kan forveksles med ordentlige våpen
 • Deler til skytevåpen, med unntak av kikkertsikter
 • Trykkluft- og CO2-drevne skytevåpen, f.eks. pistoler, luftpistoler, rifler og BB-våpen
 • Signalpistoler og startpistoler
 • Buer, armbrøster og piler
 • Harpungeværer
 • Spretterter og slynger

Bedøvende innretninger

Innretninger som er utformet spesielt for å bedøve eller lamme, f.eks.:

 • Sjokkinnretninger, f.eks. elektrosjokkvåpen og elektrosjokkbatonger
 • Innretninger til bedøving og avliving av dyr
 • Bedøvende og lammende kjemikalier, gasser og sprayer, f.eks. tåregass, pepperspray, syreholdig spray og spray mot skadedyr

Skarpe eller spisse gjenstander

Gjenstander med skarp spiss eller skarp egg som kan forårsake alvorlige skader, f.eks.:

 • Innretninger beregnet på hogging, som økser og kjøttøkser
 • Isøkser og ishakker
 • Barberblader
 • Tapetkniver
 • Kniver med blader som er lengre enn 6 cm
 • Sakser med blader som er lengre enn 6 cm, målt fra dreiepunktet
 • Kampsportutstyr med skarp spiss eller skarp egg
 • Sverd og sabler

Verktøy

Verktøy som kan forårsake alvorlige skader eller brukes til å true flyets sikkerhet, f.eks.:

 • Brekkjern
 • Boremaskiner og bor, herunder batteridriller
 • Verktøy med et blad eller skaft som er lengre enn 6 cm og kan brukes som våpen, f.eks. skrujern og meisler
 • Sager, herunder batteridrevne sager
 • Blåselamper
 • Boltepistoler og spikerpistoler

Stumpe gjenstander

Gjenstander som kan forårsake alvorlige skader dersom de brukes til å slå med, f.eks.:

 • Balltrær
 • Klubber, køller og batonger
 • Kampsportutstyr

Sprengstoffer og brannfarlige stoffer og innretninger

Sprengstoffer og brannfarlige stoffer og innretninger som kan, eller som tilsynelatende kan, forårsake alvorlige skader eller utgjøre en trussel mot flyets sikkerhet, f.eks.:

 • Ammunisjon
 • Fenghetter
 • Detonatorer og lunter
 • Kopier eller etterligninger av eksplosive innretninger
 • Miner, granater og andre eksplosive militære sprengstoffer
 • Fyrverkeri og annet pyroteknisk utstyr
 • Røykbomber og røykpatroner
 • Dynamitt, krutt og plastiske sprengstoffer

Selvbalanserende kjøretøy eller elektriske sparkesykler

 • Ståhjulinger, selvbalanserende sparkesykler eller andre selvbalanserende brett som bruker litium eller litium-ionbatterier
 • Elektrisk sparkesykkel

Ting du ikke kan ha med i den innsjekkede bagasjen

Pass godt på når du pakker bagasje som skal sjekkes inn. Du kan ikke ta med følgende ting:

 • Fenghetter
 • Detonatorer og lunter
 • Miner, granater og andre eksplosive militære sprengstoffer
 • Fyrverkeri og annet pyroteknisk utstyr
 • Røykbomber og røykpatroner
 • Dynamitt, krutt og plastiske sprengstoffer
 • Gasser, f.eks. propan og butan
 • Brannfarlige væsker, f.eks. bensin og metanol
 • Brannfarlige faste stoffer eller reaktive stoffer, f.eks. magnesium, tennbriketter, fyrverkeri og nødbluss
 • Oksidasjonsmidler og organiske peroksider, f.eks. blekemidler og reparasjonsutstyr for bilkarosserier
 • Giftige eller smittsomme stoffer, f.eks. rottegift og infisert blod
 • Radioaktivt materiale, f.eks. medisinske eller kommersielle isotoper
 • Etsende stoffer, f.eks. kvikksølv og bilbatterier
 • Deler av motorvogns drivstoffsystem som har inneholdt drivstoff
 • E-sigaretter
 • Verdisaker (f.eks. kontanter, smykker, edelsteiner, elektroniske instrumenter, kameraer osv.)
 • Skjøre gjenstander (f.eks. knuselige ting, briller osv.)
 • Forgjengelig eller mat med lukt (dvs. kjøtt eller fisk)
 • Nøkler, arbeidsdokumenter, ID-papirer
 • Medisiner og legeerklæringer
 • Ståhjulinger, selvbalanserende sparkesykler eller andre selvbalanserende brett som bruker litium eller litium-ionbatterier
 • Elektrisk sparkesykkel
 • Powerbanks