Du bruker nå tilgjengelighetsmodus. Slå av tilgjengelighetsmodus.

Norwegian har seks driftstillatelser (Air Operator’s Certificates, AOC). Sikker drift har høyest prioritet i Norwegian. Konsernet har aldri registrert alvorlige ulykker eller hendelser som involverer passasjerer eller besetning. Selskapets avdeling for flysikkerhet har som hovedoppgave å jobbe proaktivt for å fremme sikkerheten i organisasjonen. Luftfartstilsynet må godkjenne alle krav til programmer, eksamener og kvalifikasjoner.

Sikkerhet

Selskapet analyserer kontinuerlig informasjon fra ferdskriverne som er installert i selskapets fly. Analysene gjennomføres for å sikre at flyet styres og flyges i overensstemmelse med eksisterende regler og begrensninger. Det kreves også at besetning, vedlikeholdspersonell og speditører benytter et nettbasert rapporteringssystem for logging av uregelmessigheter. Disse rapportene er nyttige hjelpemidler ved utarbeidelse av statistiske analyser og tendensovervåking.

Flyene gjennomgår et strengt vedlikeholdsprogram som gjennomføres i overensstemmelse med produsentens vilkår og strenge regler fra internasjonale luftfartsmyndigheter (EASA). Norwegian gjennomfører både innledende kvalitetsrevisjoner og kontinuerlig overvåking av alle vedlikeholdsleverandører. 

Seks driftstillatelser

Norwegian har i dag seks driftstillatelser (AOC). En driftstillatelse er en teknisk og operativ godkjenning utstedt av Luftfartstilsynet i det enkelte land som gir selskapet rett til å drive kommersielle flyvninger. Norwegian har flere driftstillatelser for å sikre selskapet markedstilgang og trafikkrettigheter. 
Norwegian har to driftstillatelser i Norge; Norwegian Air Norway (NAN) og Norwegian Air Shuttle (NAS) og en driftstillatelse i Sverige; Norwegian Air Sweden (NSE). I tillegg har Norwegian en irsk driftstillatelse for datterselskapet Norwegian Air International Limited (NAI), med base i Dublin, en britisk driftstillatelse for Norwegian UK (NUK), med base i London,  og en argentinsk driftstillatelse for Norwegian Air Argentina (NAA), med base i Buenos Aires. 

This site requires web browser cookies to be turned on!

Du bruker nå tilgjengelighetsmodus.

Du bruker nå desktop versonen på en mobil enhet.