Norwegian opererer i dag med to driftstillatelser (Air Operator’s Certificates, AOC). Sikker drift har høyest prioritet i Norwegian, og selskapets avdeling for flysikkerhet har som hovedoppgave å jobbe proaktivt for å fremme sikkerheten i organisasjonen. Luftfartstilsynet må godkjenne alle krav til programmer, eksamener og kvalifikasjoner.

Sikkerhet

Selskapet analyserer kontinuerlig informasjon fra ferdskriverne som er installert i selskapets fly. Analysene gjennomføres for å sikre at flyet styres og flyges i overensstemmelse med eksisterende regler og begrensninger. Det kreves også at besetning, vedlikeholdspersonell og speditører benytter et nettbasert rapporteringssystem for logging av uregelmessigheter. Disse rapportene er nyttige hjelpemidler ved utarbeidelse av statistiske analyser og tendensovervåking.
Flyene gjennomgår et strengt vedlikeholdsprogram som gjennomføres i overensstemmelse med produsentens vilkår og strenge regler fra internasjonale luftfartsmyndigheter (EASA). Norwegian gjennomfører både innledende kvalitetsrevisjoner og kontinuerlig overvåking av alle vedlikeholdsleverandører.

To driftstillatelser

Norwegian Air Shuttle opererer i dag med to driftstillatelser (AOC), der den ene befinner seg i Norge og den andre i Sverige. En driftstillatelse er en teknisk og operativ godkjenning utstedt av Luftfartstilsynet i det enkelte land som gir selskapet rett til å drive kommersielle flyvninger. Norwegian benytter to driftstillatelser for å sikre selskapet markedstilgang og trafikkrettigheter.

Tilbake