Du bruker nå tilgjengelighetsmodus. Slå av tilgjengelighetsmodus.

Styret

Styret arbeider i samsvar med reglene fastsatt i norsk lov.
Styret utsteder instruksjoner for eget arbeid.

Bjørn H. Kise

Styreleder

Bjørn Kise

Bjørn H. Kise (født 1950) har mer enn 25 års juridisk erfaring fra firmaet Simonsen Vogt & Wiig, hvor han er partner. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har hatt møterett i Høyesterett siden 1997. Kise var med på å stifte Norwegian Air Shuttle og har vært styremedlem siden 1993. Han var styreleder i perioden 1996-2002. Kise har også flere styreverv i store og middels store selskaper i Norge og i utlandet. 
Han er valgt inn for perioden 2018-2020, representerer Norwegians hovedaksjonær HBK Invest AS.

Liv Berstad

Styremedlem

Liv Berstad

Liv Berstad (født 1961) er daglig leder i kleskjeden KappAhl i Norge. Berstad har lang erfaring fra detaljhandelen i Norden, spesielt innen konstruksjonsmaterialer, mote og kosmetikk. Hun ble økonomisjef i KappAhl i 1990 og daglig leder i 1996. Berstad har økonomiutdannelse fra BI. Berstad har hatt styreverv for flere selskap både i Norge og Skandinavia.
Hun har vært styremedlem siden 2005. Berstad er valgt inn for perioden 2017-2019, og hun er uavhengig styremedlem.

Christian Fredrik Stray

Styremedlem

Christian Fredrik Stray

Christian Fredrik Stray (født 1978) har vært administrerende direktør i Hy5Pro AS (Hy5) siden 2015. Han har mange års erfaring fra det globale medisinsk-tekniske selskapet Biomet. Fra 2008 til 2011 var han administrerende direktør i Biomet Norge, og fra 2011 til 2014 var han administrerende direktør i Biomet Nordic. Stray har bachelorgrad i Science in Biomedical Engineering og en Executive MBA fra ESCP-EAP (Paris) og BI. Stray har og har hatt flere styreverv i norske og skandinaviske selskaper, hovedsakelig i medisin-teknisk og digital bransje.

Stray er valgt inn for perioden 2017-2019 og er uavhengig styremedlem.

Ada Kjeseth

Styremedlem

Ada Kjeseth

Ada Kjeseth (født 1949) har vært administrerende direktør i Tekas AS, familiens investeringsselskap, der hun nå er arbeidende styreleder. Kjeseth har hatt ulike lederstillinger som daglig leder, administrerende direktør og økonomidirektør i selskaper som Visma Services ASA, Visma Services Norway AS, ØkonomiPartner AS og AS Nevi. Hun er utdannet ved Norges handelshøyskole. Kjeseth har lang erfaring fra flere styreverv. Hun er styreleder i TEKAS AS og styremedlem i Bertel O. Steen Holding AS og Parkveien 27-31. Kjeseth er valgt inn for perioden 2017-2019 og er uavhengig styremedlem.

Sondre Gravir 

Styremedlem

Sondre Gavir

Sondre Gravir (født 1977) har vært CEO i SATS siden 2018. Han har tidligere vært CEO i Schibsted Marketplaces, konserndirektør i Schibsted ASA med ansvar for Established Markets, og administrerende direktør i Finn.no, Aftenposten og Bergens Tidene. Gravir var lederkonsulent for McKinsey fra 2003-2007. Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen og har studert finansrelaterte MBA-fag ved National University of Singapore. Gravir har erfaring fra styreverv i Schibstedkonsernet internasjonalt, både som styreleder og styremedlem, og har tidligere vært styremedlem i Fædrelandsvennen, Frende Forsikring og Finn.no.

Gravir er valgt for perioden 2018-2020, og er uavhengig styremedlem.

Geir Olav Øien

Styremedlem, ansattrepresentant

Geir Olav Øien

Geir Olav Øien (født 1972) ble ansatt i Norwegians tekniske avdeling i 1998. Han har vært i flybransjen siden 1991 og har bred erfaring i teknisk organisasjon. Han har vært ansatt i SAS Heavy Maintenance Oslo, samt sivilt ansatt i forsvaret i Bodø og Kjeller. Øien var også leder for Norsk Flytekniker Organisasjon i 2014-2015.
Øien har vært ansattrepresentant siden 2016. Han er valgt inn for perioden 2019-2021, og er uavhengig styremedlem.

Eric Holm

Styremedlem, ansattrepresentant

Sondre Gavir

Eric Holm (født 1967) har jobbet i Norwegian siden 2010, og er i dag ansatt i Norwegians heleide datterselskap Cabin Services Norway AS. Han har en MA i International Security Studies fra Universitet i Leicester. Holm har vært vara styremedlem i Norwegian Cabin Services Norway, styreleder i Parat Luftfart og styremedlem (ansattrepresentant) i Lufthansa Service Group Norway.
Holm er valgt inn for perioden 2019-2021.

Katrine Gundersen

Styremedlem, ansattrepresentant

Sondre Gavir

Katrine Gundersen (født 1974) innehar stillingen som Crew Tracker ved Norwegians operasjonssenter (IOCC). Hun startet i flybransjen på slutten av 1990-tallet, og har vært ansatt i Norwegian siden august 2002. Hun har en bachelor i økonomi fra BI.
Gundersen var vara styremedlem Norwegian Air Shuttle i perioden 2016-2018. Hun er valgt for perioden 2019-2021.

 

This site requires web browser cookies to be turned on!

Du bruker nå tilgjengelighetsmodus.

Du bruker nå desktop versonen på en mobil enhet.