Du bruker nå tilgjengelighetsmodus. Slå av tilgjengelighetsmodus.

Bedriftsstruktur

Norwegian-gruppen består av morselskapet Norwegian Air Shuttle ASA og dets hel- og deleiede datterselskap
i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Irland, Storbritannia, Spania og Singapore.

I 2014 omorganiserte gruppen driften for å sørge for internasjonal vekst og sikre seg nødvendige trafikkrettigheter. En av nøkkelfaktorene har vært å bygge en struktur som ivaretar Norwegians fleksibilitet og tilpasningsevne når selskapet vokser og inntar nye markeder. De respektive selskapene tilbyr fast ansettelse og vilkår i henhold til lokale lover og forskrifter. Norwegian har fire hovedvirksomhetsområder: Et kommersielt flyselskap med nødvendige driftstillatelser (AOC), People and Services, en assetgruppe og andre virksomhetsområder som Norwegian Brand og Norwegian Reward.

Norwegians assetselskaper er organisert i en gruppe av datterselskaper med base i Dublin i Irland. Arctic Aviation Asset Ltd. (tidligere September Aviation Assets Ltd.) er morselskapet. Flyleieavtaler og flyeierskap er overført til asset-gruppen.

Norwegian-konsernets flyvende personell, crew support og administrative funksjoner er organisert i People and Services, som yter sine tjenester på tvers av konsernet. 

Norwegian Brand Ltd (Dublin, Irland) ble opprettet i 2013 med det formål å opprettholde gruppens varemerke- og markedsføringsvirksomheter.

Norwegian Reward AS (Fornebu, Norge) er Norwegians fordelsprogram. Medlemmer kan tjene CashPoints når de handler, ringer og reiser. CashPoints kan brukes når som helst, som hel- eller delbetaling av en reise.

Norwegian Cargo AS (Fornebu, Norge) ble opprettet i april 2013 og står for gruppens kommersielle fraktvirksomhet. Norwegian Air Shuttle ASA eier 65 %.

Norwegian Holidays AS (Fornebu, Norge) ble opprettet i 2013 og står for den nye forretningsvirksomheten, som tilbyr pakkereiser til kunder i sluttmarkedet gjennom gruppens bestillingsportal på internett.