Bedriftsstruktur

Norwegian består av morselskapet Norwegian Air Shuttle ASA og dets datterselskaper i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Irland, Spania og Storbritannia.  

Norwegian gjennomførte i 2021 en betydelig forenkling av selskapsstrukturen i tråd med at selskapet endret virksomheten til en tydelig satsing på Norge, Norden og flyvninger til Europa. Norwegian har hovedkontor og tyngdepunkt i Norge, men også ansatte i Norden og andre europeiske land.
Det har vært viktig å ha en struktur som ivaretar Norwegians behov for både fleksibilitet og stabilitet, samt sikre nødvendig markedstilgang. Konsernet er organisert i tre virksomhetsområder med ansvar for fly og eiendeler, flydrift med nødvendige driftstillatelser (AOC) i Norge og i Sverige, og crew. Norwegian tilbyr faste ansettelser og vilkår i henhold til lokale lover og forskrifter.

Norwegians assetselskaper er organisert i en gruppe av datterselskaper med base i Dublin i Irland. Arctic Aviation Asset Ltd. (tidligere September Aviation Assets Ltd.) er morselskapet. Flyleieavtaler og flyeierskap er overført til asset-gruppen.

Norwegian-konsernets flyvende personell, crew support og administrative funksjoner er organisert i People and Services, som yter sine tjenester på tvers av konsernet. 

Norwegian-gruppen består også av andre virksomhetsområder, og har et ustrakt samarbeid med partnere i Norge og Europa innen reiseliv og luftfart. Virksomhetsområdene inkluderer blant annet frakt av gods og varer, eierskap og forvaltning av selskapets merkevare, og pakkereiser og lojalitetsprogrammet Norwegian Reward.