Mot en mer klimavennlig luftfart med CHOOOSE og Norwegian

I Norwegian jobber vi kontinuerlig for å gjøre luftfarten mer bærekraftig. De siste årene har vi derfor satt i gang en rekke tiltak for å redusere klimapåvirkningen vår og jobber løpende med å optimalisere disse og innføre nye. Samarbeidet med klimaselskapet CHOOOSE vil gjør det enkelt for våre passasjerer å kompensere for sitt personlige karbonavtrykk når de flyr med oss.

Ved å gjøre et enkelt tilvalg når du bestiller reisen din, kan du bidra til å støtte CO2-reduserende prosjekter som er godkjent av FN og Gold Standard. Dersom du velger å kompensere for karbonavtrykket ditt, kan du være trygg på at ditt bidrag vil bli brukt til å finansiere godkjente prosjekter som reduserer globale CO2-utslipp. 

I samarbeid med CHOOOSE har vi identifisert spesifikke prosjekter i regioner vi flyr til, og som produserer fornybar og ren energi med langsiktig og målbar effekt. Norwegian vil fortsette å utvide porteføljen av prosjekter vi gjør tilgjengelig for våre passasjerer etter hvert som samarbeidet med CHOOOSE vokser. Under kan du lese mer om prosjektene du er med på å støtte:  

Vindprosjekt i Vietnam

Vindprosjektet Bac Lieu anses som et «landemerke» for ren energiproduksjon og er lokalisert på den sørvestlige kysten av Vietnam. Dette prosjektet utnytter vindkraft for å generere ren energi, tilfører strøm direkte til det lokale nettet og erstatter karbonintensivt fossilt brensel. Den målbare CO2-effekten av dette prosjektet er sertifisert av FN og av Gold Standard.

I tillegg til CO2-effekten, driver dette prosjektet en rekke utviklingsaktiviteter som bidrar til flere av FNs mål for bærekraftig utvikling:

  • Reduserte utslipp: 60 000 tonn CO2 reduseres i gjennomsnitt hvert år
  • Ren energi: 103 000 MWh ren energi genereres i gjennomsnitt hvert år
  • Nye jobber: Prosjektet skaper 111 nye arbeidsplasser innen vindparkdrift
  • Konvertering av deponigass til energi i Thailand

Dette prosjektet fanger opp metangass fra et av Thailands største deponier vest i Bangkok, og unngår skadelig metanutslipp ved å konvertere gassen til ren strøm som leveres direkte til det lokale nettet. Den målbare CO2-effekten av dette prosjektet er sertifisert av FN og Gold Standard.

«Run-of-river» i Laos

Dette småskala-prosjektet genererer fornybar energi fra Houay Makchan-elven i Laos. Prosjektet er med på å besørge det regionale energiforbruket i Laos, gir rimelig, ren vannkraft til det lokale nettet og erstatter karbonintensivt fossilt brensel. Den målbare CO2-effekten av dette prosjektet er sertifisert av FN og Gold Standard.Hvem er CHOOOSE?

CHOOOSE er et klimafokusert teknologiselskap basert i Oslo. Målet til CHOOOSE er å akselerere skiftet mot en bærekraftig fremtid, og selskapet leverer en teknologiplattform som blant annet gir enkeltpersoner, selskaper og organisasjoner tilgang til de beste CO2-reduserende prosjektene rundt om i verden. CHOOOSE er støttet av enkeltpersoner og organisasjoner i over 60 land. For å lese mer, besøk www.chooose.today

 

Hva skjer egentlig når jeg velger å kompensere utslippene mine i bestillingsprosessen?

Dersom du velger å kompensere karbonavtrykket for din flyvning i bestillingsprosessen, blir midlene brukt for å støtte en verifisert CO2-reduksjon som er lik eller større enn ditt beregnede karbonavtrykk. Sagt på en annen måte så balanserer du CO2-utslippene som slippes ut fra flyturen. På grunn av minimumsbeløpet vil kompensasjonen vanligvis utgjøre mer enn det beregnede karbonavtrykket.
Klimakompenseringen utføres gjennom kjøp og sletting av Certified Emission Reductions (CER-enheter). CER-enhetene er sertifisert av både Clean Development Mechanism under FNs Klimakonvensjon, samt Gold Standard, en ledende standard etablert av ikke-statlige organisasjoner. CER-enhetene blir deretter slettet i gjeldende utslippsregistre for å sikre at hver enhet bare brukes én gang.

Hvordan vet jeg at virkningen er reell og ikke ville ha skjedd uten min støtte?

Prosjekter som er sertifisert av FN og av Gold Standard, må overholde prinsippet om "addisjonalitet". Det betyr at prosjektet er avhengig av penger fra kompenseringsordninger som CHOOOSE tilbyr for å bli gjennomført. CO2-reduksjonen kommer derfor i tillegg til hva som ville skjedd ellers.  Alle prosjekter som Norwegian gir våre kunder mulighet til å støtte er underlagt løpende rapportering og overvåking for å sikre at de forblir i samsvar med disse standardene og driftsmessig god praksis.

Hvor mye tjener Norwegian på at jeg klimakompenserer?

Norwegian tjener ingenting og har ikke noe prispåslag når vi leverer karbonutregning og mulighet for klimakompensering for flyturen din via CHOOOSE.

Hvordan blir prisen for karbonutregning beregnet?

For prosjekter som er sertifisert av FN og Gold Standard, bestemmes karbonprising av forskjellige kriterier på prosjektnivå, for eksempel prosjektplassering, prosjektskala, teknologier som er involvert og finansieringsbetingelser. CHOOOSE gir til enhver tid en fast pris på tvers av alle aktive prosjekter i porteføljen.