Du bruker nå tilgjengelighetsmodus. Slå av tilgjengelighetsmodus.

 

Alle som jobber i Norwegian har ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø og å utvikle en sunn bedriftskultur der åpenhet og toleranse står i høysetet.

Norwegian støtter de internasjonale menneskerettighetene slik de er beskrevet i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter. Ingen må på noen måte forårsake eller bidra til krenkelse eller overtredelse av menneskerettighetene. Vi mener det er særdeles viktig å oppfylle våre ansattes grunnleggende menneskerettigheter, som beskrevet i kjernekonvensjonene til Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO).

Menn og kvinner skal være likestilt når det gjelder arbeid, arbeidsforhold, karrieremuligheter og lønn.

 

 

This site requires web browser cookies to be turned on!

Du bruker nå tilgjengelighetsmodus.

Du bruker nå desktop versonen på en mobil enhet.