Samfunnsansvar


Norwegians samfunnsansvarsstrategi er primært basert på hvordan Norwegian som flyselskap kan bidra til mindre forurensning ved å benytte nye og drivstoffbesparende fly.

Coltsfoot and Norwegian airplane

Våre etiske retningslinjer gir et godt grunnlag for et sunt arbeidsmiljø og fokuserer på gruppens retningslinjer for menneskerettigheter, korrupsjonsbekjempelse, ansattes rettigheter og alles sikkerhet – både kunders og ansattes. Norwegian har inngått samarbeid med UNICEF på grunn av organisasjonens fokus på barns rettigheter.

  • Miljø

    Norwegian forplikter seg til å ta aktiv del i og støtte retningslinjer for et bærekraftig miljø og til å fortsette å redusere utslipp fra fly.

  • Partnerskap med UNICEF

    Vi samarbeider med UNICEF for å fremme barns rettigheter. Det var nettopp på grunn av UNICEFs omfattende arbeid innenfor dette feltet at vi inngikk et signaturpartnerskap med dem.

  • Arbeidsforhold

    Alle som jobber i Norwegian, har solidarisk ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø og utvikle en sunn bedriftskultur der åpenhet og toleranse står i høysetet.