Samfunnsansvar


Norwegians strategi for samfunnsansvar er primært basert på hvordan Norwegian som flyselskap kan bidra til mindre forurensning ved å benytte nye, drivstoffbesparende fly.

Coltsfoot and Norwegian airplane

Våre etiske retningslinjer gir et godt grunnlag for et sunt arbeidsmiljø og fokuserer på konsernets retningslinjer for menneskerettigheter, korrupsjonsbekjempelse, ansattes rettigheter og ikke minst sikkerhet for alle - både for våre kunder og ansatte. Norwegian har inngått samarbeid med UNICEF på grunn av organisasjonens fokus på barns rettigheter.

  • Miljø

    Norwegian deltar aktivt i arbeidet med å skape en bærekraftig utvikling forplikter seg og til å fortsette å redusere utslipp fra fly.

  • Partnerskap med UNICEF

    Norwegian samarbeider med UNICEF, gjennom et såkalt signaturpartnerskap.

  • Arbeidsforhold

    Alle som jobber i Norwegian, har solidarisk ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø og utvikle en sunn bedriftskultur der åpenhet og toleranse står i høysetet.