Vår reorganiseringsplan


(Sist oppdatert: Torsdag 11 mars 08:48 CET)

For å sikre Norwegians fremtid for våre kunder, ansatte og investorer, har vi besluttet å iverksette en reorganiseringsprosess for deler av selskapet.

Norwegian fortsetter å fly det nåværende ruteprogrammet, og eksisterende fremtidige bookinger er ikke berørt av dette. Vi ser frem til å være fullt og helt på vingene igjen når etterspørselen vender tilbake.

Denne prosessen er et nytt steg for å sikre at vi kommer oss igjennom den globale krisen vi står ovenfor, og målet er at vi kommer igjennom dette som et finansielt sterkere og mer robust flyselskap.

Krav mottatt før 18. november 2020
Rundt 98 prosent av refusjonskravene som oppstod før rekonstruksjonsprosessen ble igangsatt og der bookingen ble gjort direkte med Norwegian har allerede fått refusjon. I Norge er den andelen 99,6 prosent. Vi har jobbet utrettelig innenfor rammene av rekonstruksjonsprosessene i Norge og i Irland for å finne gode løsninger for de kundene dette gjelder. Til tross for diskusjoner med både den irske Examiner og den norske rekonstruktøren, har det dessverre vist seg umulig å refundere gjenstående kundekrav fullt ut på grunn av grunnleggende prinsipper i slike rekonstruksjonsprosesser. Det betyr at disse kundene vil ha de samme vilkårene som andre usikrede kreditorer, og dermed bare ha rett til en prosentandel av det opprinnelige kravet sitt.

Kunder med utestående krav oppstått før 18. november 2020 vil motta informasjon fra Examiner om hvordan de skal gå frem for å kreve refusjon.

Krav mottatt fra18. november 2020
Når det gjelder refusjonskrav som har oppstått fra 18. november 2020, vil vi understreke at disse ikke er påvirket av rekonstruksjonsprosessen. Disse kravene vil bli behandlet og utbetalt på normal måte.

Denne prosessen kommer ikke til å påvirke vår nåværende operasjon, men vi kommer til å fortsette å fly vårt ruteprogram redusert på grunn av COVID-19 som tidligere annonsert. 

Ingen har kunnet forutse hvordan pandemien har utviklet seg eller hvordan den har påvirket luftfarten. Covid-19 har sendt Norwegian inn i en dyp krise, og i november i fjor gikk selskapet inn i rekonstruksjonsprosesser i Norge og i Irland. Disse prosessene medfører en rekke begrensninger på det rettslige handlingsrommet til Norwegian.

Derfor informerer vi om noen midlertidige endringer i vårt lojalitetsprogram, Norwegian Reward..

Pause av fordelene i Reward-programmet under rekonstruksjon 

Norwegian Reward sine tjenester til Norwegian vil bli satt på pause mens Norwegian gjennomgår en rekonstruksjon. Reward- medlemsskapet ditt vil fremdeles være aktivt, men i pausen vil det ikke være mulig for Reward-medlemmer å opptjene eller bruke CashPoints eller Rewards når man bestiller reiser med Norwegian (flybilletter, ekstra bagasje osv.). Du vil fremdeles ha mulighet til å tjene CashPoints med våre andre Reward-partnere. 

Etter pausen blir det en mulig begrensing på bruk av CashPoints 

Når pausen er over vil du igjen kunne tjene og benytte CashPoints og Rewards på Norwegian sine produkter og tjenester, men vi reserverer oss retten til å begrense bruk av CashPoints som betaling inntil virkningene av pandemien avtar og Norwegian kan returnere til en mer normal drift.  

Forlengelse av varighet på CashPoints og Rewards  

Vi forstår at disse endringene, i tillegg til den pågående pandemien og myndighetenes reiserestriksjoner, ikke gjør det mulig å tjene og bruke CashPoints og Rewards som normalt. Vi har derfor gitt alle våre medlemmer muligheten til å utvide varigheten på alle CashPoints som utløper i løpet av 2021 frem til og med 31. desember 2022, dette for å gi flere muligheter å bruke opptjente CashPoints på nye reiser.

Gyldigheten på opptjente Rewards har vært fryst siden i fjor, samtidig som antall flyvninger man trenger for å kvalifisere for Rewards er nedjustert, og dette vil fortsette videre.  

Norwegian Reward er et transparent lojalitetsprogram, noe det skal fortsette å være. Vi kommer ikke til å devaluere CashPoints (ett CashPoint tilsvarer fremdeles én krone), og vårt mål er å gjenåpne Reward så fort virkningene av pandemien avtar og Norwegian kan returnere til en mer normal drift.  

Vi forstår at dette kan være frustrerende for medlemmene våre som gjerne vil benytte seg av Reward-programmet, og vi beklager ulempene dette medfører.  

Vi kommer til å oppdatere våre medlemsvilkår med alle endringer

Ja, selvfølgelig, vi vil fortsette å operere vårt rutenettverk (begrenset av covid-situasjonen på nåværende tidspunkt) og vi ser frem til å fortsette å ønske våre lojale kunder velkommen om bord.

“Examinership” er en velkjent reorganiseringsprosess i Irland som tillater selskaper som i normale situasjoner er finansielt levedyktige, å restrukturere deler av forretningen.

Nylig har Virgin Atlantic og CityJet gjennomgått liknende prosesser med positive resultater.

Prosessen er estimert til å ta opp til fem måneder, og målet vårt er å sikre Norwegians fremtid slik at det kommer våre kunder, ansatte og investorer til gode.