Du bruker nå tilgjengelighetsmodus. Slå av tilgjengelighetsmodus.

 • Norwegian Air Shuttle ASA – Fortrinnsrettsemisjon

  Under følger en oversikt over de viktigste datoene i forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen i Norwegian

  Tidslinje:
   • Bestillingsperiode: Fra 22. februar 2019 til 8. mars 2019 klokken 16.30 (norsk tid)
   • Handel i tegningsretter: Fra 22. februar 2019 til 6. mars 2019 klokken 16.30 (norsk tid)
   • Informasjon om tildeling: Den eller rundt 11. mars 2019
   • Betalingsdato: Den 13. mars 2019
   • Leveringsdato: Den eller rundt 18. mars 2019
   • Første handelsdag på Oslo Børs: Den eller rundt 18. mars 2019

   

 • Norwegian Air Shuttle ASA – Rights issue

  Below is an overview of key dates in connection to the rights issue in Norwegian

  Timeline:
   • Subscription period: From 22 February 2019 until 8 March 2019 at 16:30 hours CET
   • Trading in subscription rights: From 22 February 2019 until 6 March 2019 at 16:30 hours CET
   • Information regarding allocation: On or about 11 March 2019
   • Payment date: 13 March 2019
   • Delivery date: On or about 18 March 2019
  • First day of trading on the Oslo Stock Exchange: On or about 18 March 2019

   

 • Infomasjonsbrosjyre PDF

 • Prospectus PDF

  Subscription Form PDF

 • Investor presentation PDF

Husk: Tegningsretter som ikke er solgt innen 6. mars 2019 klokken 16:30 eller benyttet til tegning av aksjer innen 8. mars klokken 16:30, vil bortfalle og bli verdiløse. Dette gjelder også tegningsretter som har blitt kjøpt i markedet.

Remember: Subscription rights that are not sold before 16:30 hours (CET) on 6 March 2019 or used to subscribe for offer shares before 16:30 hours (CET) on 8 March 2019 will have no value and will lapse without compensation to the holder. This also applies to subscription rights acquired in the market.

This site requires web browser cookies to be turned on!

Du bruker nå tilgjengelighetsmodus.

Du bruker nå desktop versonen på en mobil enhet.