En bærekraftig forretningsmodell

Norwegian er bevisst på vårt samfunnsvar i alle deler av driften vår. Selskapet forplikter seg til en drift som er i samsvar med ansvarlige, etiske, bærekraftige og sunne forretningsprinsipper, med respekt for mennesker, miljøet og samfunnet.

Norwegian internasjonale forretningsaktiviteter, drevet av visjonen om «alle skal ha råd til å fly», bringer folk, kulturer og økonomier sammen. Nye ruter bidrar til økt turisme lokalt, nye jobber, økonomisk vekst og sosiale fremskritt.

Befolkningsvekst i en stadig mer globalisert verden vil føre til mer mobilitet og økt behov for flyreiser. Norwegian anerkjenner ansvaret vårt for å gjøre luftfarten mer miljøvennlig og tar grep for å redusere utslippene per passasjer. Selskapet har en av verdens nyeste og mest moderne flyflåter. Mangfold gjør organisasjonen bedre og sterkere. Uavhengig av sted er ansattes rettigheter, likestilling, ikke-diskriminering, forretningsetikk og korrupsjonsbekjempelse våre nøkkelprioriteringer.

Siden 2020 har Norwegian fraktet over 250 millioner passasjer trygt frem. Sikkerhet er vår viktigste prioritet og navet i hele driften vår. Det er viktig for kunder og ansatte, og avgjørende for luftfartens eksistens. Alle aspekter ved gruppens drift er underlagt grundige sikkerhetssjekker og sertifiseringer i henhold til de strenge kravene i industrien (Det europeiske byrå for luftsikkerhet, EASA). Norwegians arbeid med sikkerhet og vår sikkerhetskultur blir brukt som eksempler i helsevesenet.