Retningslinjer for leverandører ved fakturering av varer eller tjenester til Norwegian


Norwegian ønsker å ha en effektiv faktureringsprosess som gir rettidige betalinger til våre leverandører. For å oppnå dette, ber vi vennligst våre leverandører om å overholde retningslinjene som er beskrevet under. Dette vil gjøre det mulig for Norwegian å godta fakturaer og utføre betalinger innen forfallsdatoen.

Registrering av leverandører og masterdata

Før fakturering til Norwegian, må leverandøren være registrert i leverandørportalen Ariba. Leverandøren er ansvarlig for registrering, samt å holde data i portalen oppdatert.

Selskaper i Norwegian-gruppen

Fakturaer må være adressert til det juridiske selskapet hvor kjøpet er utført. Se en oversikt over selskaper og relatert kontaktinformasjon her.

Format

 • Norwegian foretrekker at alle fakturaer sendes elektronisk (EHF, PEPPOL eller lignende format)
 • Norwegian kan i visse tilfeller motta fakturaer som pdf
 • Fakturaer på papir aksepteres ikke

Påkrevd informasjon på fakturaen

 • Leverandørens navn, adresse, organisasjonsnummer/mva-nummer
 • Betalingsinformasjon, som bankkontonummer/IBAN/SWIFT
 • Norwegians juridiske firmanavn, juridiske adresse, organisasjonsnummer/mva-nummer
 • Fakturanummer
 • Fakturadato
 • Forfallsdato
 • En gyldig innkjøpsordre (PO) eller navn på innkjøper
 • Beskrivelse av varene eller tjenestene om er kjøpt og/eller levert
 • Beløp og valuta
 • Mva-sats(er)
 • Referanse til mva-direktiv, hvis aktuelt

Avvik fra retningslinjene

Alle fakturaer med feil eller manglende informasjon vil bli returnert til leverandøren.

Hvis det skulle være spørsmål til fakturaprosessen, vennligst kontakt: accountspayable@norwegian.com