Du bruker nå tilgjengelighetsmodus. Slå av tilgjengelighetsmodus.

Vi har innført utslippskalkulator 

Vi har gjort det enkelt for deg å sammenligne CO₂-utslippene for din Norwegian-flyvning med bransjegjennomsnittet. Vi har en av de mest drivstoffeffektive flyflåtene i verden og siden 2008 har Norwegian redusert utslippene per passasjerkilometer med 30 prosent.

  • Skytrax World Airline Awards
Publisert 29. januar

  • Utslippskalkulatoren vår er basert på veiledning gitt av FNs organisasjon for sivil luftfart, The International Civil Aviation Organization (ICAO) i ICAO Carbon Emissions Calculator Methodology Version 10 utgitt juni 2017, og våre egne, faktiske utslipp. Dette er ICAOs standardmetodikk. Et sammendrag av ICAO-metoden kan du finne her. Vi har implementert flåtespesifikk data og kalkulatoren inneholder informasjon basert på flytypen vi har planlagt å betjene flyvningen med. I enkelttilfeller kan Norwegian bruke en annen flytype enn først tiltenkt.
  • ICAOs metodikk er flyplass- og flytype-spesifikk. Det betyr at dersom Norwegian er det eneste flyselskapet som flyr en bestemt rute, vil det ikke være andre flyselskap å sammenligne seg med. I de tilfellene vil derfor CO₂-utslippskalkulatoren vise et unøyaktig tall. Vi vil alltid prøve å gi en forklaring dersom Norwegian kommer dårligere ut på enkeltruter enn bransjegjennomsnittet eller dersom en CO₂-beregning ikke er tilgjengelig i det hele tatt.
  • På alle våre transatlantiske ruter har vi basert kalkulatoren vår på the Transatlantic Arline Fuel Efficiency Ranking Report som er laget av International Council of Clean Transportation’s (ICCT). ICCT har den mest nøyaktige dataen for disse spesifikke rutene. Grunnen til at vi ikke kan bruke ICAOs flyplass-spesifikke metodikk på transatlantiske ruter, er fordi Norwegian som regel er det eneste selskapet som flyr disse rutene. Med ICAOs metodikk hadde vi dermed ikke hatt noen andre flyselskap å sammenligne oss med.
  • En CO₂-beregning vil ikke vises på ruter hvor vi har innleiefly da vi kun har data basert på våre egne fly.
  • Ved gjennomgående flyvninger vil kalkulatoren vise en beregning basert på summen av disse flyvningene. Når flyvningene sammenlignes med bransjestandard, antar vi også at bransjestandarden følger samme rute. Husk at det beste alternativet for miljøet er å fly direkte fra punkt til punkt, i stedet for via andre flyplasser.
  • Norwegians flyflåte er en av de mest drivstoffeffektive i verden, men på noen få enkeltruter vil CO₂-beregningen vise at Norwegian kommer dårligere ut enn bransjegjennomsnittet. Det finnes flere grunner til dette og vi vil alltid prøve å gi en forklaring dersom det skjer. I enkelte tilfeller vil andre flyselskap ha mindre utslipp enn Norwegian og i andre tilfeller vil CO₂-kalkulatoren bruke generelle forutsetninger som ikke er realistiske for Norwegian på en spesifikk rute. Et eksempel er flyvningene våre til og fra Thailand. Her antar ICAO-kalkulatoren at en gjennomsnittlig flyvning til og fra Asia har en stor mengde last om bord, noe som reduserer CO₂-utslippene tildelt passasjerene. Dette er imidlertid ikke en realistisk forutsetning for Norwegian da vi ikke har store mengder flyfrakt om bord på disse rutene.

Relaterte artikler

Fem tips som gjør reisen din mer miljøvennlig

I Norwegian jobber vi kontinuerlig med å redusere vårt klimaavtrykk, men vi tar gjerne imot hjelp. Her er fem tips til godt flyvett.
les mer

Slik jobber vi i Norwegian med bærekraft

Som verdens sjette største lavpris flyselskap har vi et stort ansvar og en god mulighet til å gjøre en betydelig forskjell for en mer bærekraftig fremtid.
les mer