På vei mot en mer bærekraftig luftfart

Vi ønsker at alle skal fly så bærekraftig som mulig

Å reise med fly skaper store verdier for samfunnet, men det er også en kilde til utslipp av klimagasser og vi i Norwegian er bevisst vårt ansvar. Vi har satt oss et mål om å redusere våre CO2-utslipp med 45 % innen 2030, og vi jobber med flere tiltak. 

Å reise med fly skaper store verdier for samfunnet, men det er også en kilde til utslipp av klimagasser og vi i Norwegian er bevisst vårt ansvar. Vi har satt oss et mål om å redusere våre CO2-utslipp med 45 % innen 2030, og vi jobber med flere tiltak. 

Hva betyr
bærekraftig luftfart? 

Les mer her

 

Helt ny flyflåte

VI 2030 vil vi ha de nyeste flyene på markedet som reduserer våre utslipp med 16 til 17 %.

 

Fossilfritt flydrivstoff

Vi øker innblandingen av fossilfritt drivstoff med opptil 20 % innen 2030. Det gjør at vi kutter utslipp

 

Hvordan vi flyr

Våre piloter flyr mer effektivt og reduserer drivstofforbruket.
At vi har fulle fly gjør at vi kutter utslipp med 5 % innen 2030.

Vi jobber hver eneste dag for å redusere våre utslipp. Vårt mål er å redusere våre utslipp med 45 prosent innen 2030, og bidra til at bransjen blir fossilfri innen 2050. Les mer om hvordan vi helt konkrete jobber for å nå målene våre.

Danmarks første fossilfrie rute

Norwegian vil vise at det er mulig å fly fossilfritt allerede i dag. Høsten 2023 fylte Norwegian tilsvarende mengde 100 % fossilfri drivstoff til alle fly mellom Aalborg og København – og svarte dermed på den danske regjeringens mål om å ha én “grønn innenriksrute” innen 2025.

Norwegian investerer i fossilfritt drivstoff

Norwegian går sammen med Norsk e-Fuel for å bygge verdens første fullskala produksjonsanlegg for elektrodrivstoff i Mosjøen i Nord-Norge. Anlegget vil produsere fossilfritt flydrivstoff. Partnerskapet vil bidra til at Norwegian vil øke andelen fossilfritt drivstoff med opptil 20 % innen 2030.

Er det attraktivt å investere i ny grønn industri i Norge?

Hvor er planen for å gi Norge en ledende rolle i produksjon av fossilfritt flydrivstoff? Hvordan kan vi sikre utviklingen av en slik en industri her i landet, og er det attraktivt nok til å investere i grønn industri i Norge?

 

 

Lyst til å lære mer? Ta en titt på vår klima- og miljøstrategi

Ler mer her