Identifikasjonspapirer

Billettbestillingen og reisen med Norwegian er personlig og kan ikke overføres av kunden til en annen reisende. Passasjeren må på oppfordring kunne fremvise gyldig legitimasjon og er selv ansvarlig for å fremskaffe alle nødvendige reisedokumenter, inkludert visa og pass dersom dette er nødvendig. Navnet på billetten må være identisk med passasjerens identifikasjonspapirer.

Passasjeren er videre pliktig å etterfølge alle lover, forskrifter og øvrige myndighetsbestemmelser knyttet til reisen i de land passasjeren flyr fra, til eller hvor du er i transitt. Flyselskapet er ikke ansvarlig for de følger det måtte få for passasjerer fordi de ikke har skaffet til veie slike nødvendige dokumenter eller visa eller ikke overholder gitte lover, forskrifter, krav eller ordre.

Norwegian forbeholder seg retten til å avvise kunder som på oppfordring ikke kan legge frem gyldig legitimasjon eller nødvendige reisedokumenter som f.eks. pass eller visum.

 
 
Schengen
 
Selv om grensekontroll ikke lenger gjelder mellom Schengen-land, kan grensene bli gjenopprettet når som helst. Vi anbefaler derfor at du tar med gyldig pass eller nasjonalt ID-kort*. NB! Et gyldig pass er det eneste internasjonale anerkjent bevis for statsborgerskap for norske og danske borgere.

Spesielle krav/visum betingelser kan gjelde for statsborgere fra enkelte land. For å undersøke hvilken dokumentasjon som er nødvendig, vennligst ta kontakt med nasjonale myndigheter (f.eks. ambassaden og/eller konsulat). 

Slike vilkår gjelder også for reiser mellom de nordiske landene.

NB: Svalbard  ikke er medlem av Schengen og derfor gjelder regler for identifikasjonspapirer for Non- Schengen land.

* Et nasjonalt ID-kort er bare utstedt i enkelte land og viser nasjonaliteten til kortholderen.

 

Tilbake til topp

 
 
Non-Schengen
 

Alle passasjerer skal fremvise gyldig pass som legitimasjon på internasjonale flyvninger. Barn må presentere eget pass. Vær oppmerksom på at enkelte destinasjoner har spesielle visum betingelser og regler om lengden av gyldigheten igjen på passet ditt. Noen land godtar også et gyldig nasjonalt ID-kort* som erstatning for pass. Ta kontakt med relevante myndigheter (f.eks. ambassaden og/eller konsulat) for ytterligere informasjon.

* Et nasjonalt ID-kort er bare utstedt i enkelte land og viser nasjonaliteten til kortholderen.

 
Tilbake til topp
 
 
ESTA og APIS
 
 

Når du reiser til / fra USA og Storbritannia er det visse regler som er obligatorisk informasjon, som du må oppgi før flyturen din. Følgende informasjon kan brukes som en retningslinje for den obligatoriske informasjonen som skal gis.

Advanced Passenger Information System (APIS) – obligatorisk passasjerinformasjon
Amerikanske og Britiske myndigheter krever at alle flyselskaper innhenter obligatorisk passasjerinformasjon fra alle passasjerer før avreise.
Du kan registrere obligatorisk passasjerinformasjon under Mine Reiser.

MERK: Hvis du reiser til USA, er du pålagt å gi obligatorisk passasjerinformasjon innen 72 timer før avgang. Hvis din bestilling er gjort mindre enn 72 timer før avreise, vil du bli bedt om å oppgi denne informasjonen ved bestilling. Passasjerer som ikke oppgir denne informasjonen, kan bli nektet ombordstigning.

Hele eller deler av følgende informasjon må fylles ut:

 • Alle navn (for-, mellom-, og etternavn) nøyaktig som skrevet i passet
 • Fødselsdato
 • Kjønn
 • Passnummer og utstedelsesland
 • Utløpsdato på passet
 • Nasjonalitet

Tilleggsinformasjon for flyvninger til USA:

 • Adresse på første overnatting i USA (unntak for amerikanske statsborgere og innehavere av «green card»).
 • Redress nummer (hvis det er aktuelt). Redress nummer er et referansenummer utstedt av US Department of Homeland Security (DHS) til reisende som tidligere har opplevd vanskeligheter ved innreise til USA.

MERK: Et visum kan være nødvendig. Se mer informasjon om ESTA og Visa Waiver program nedenfor.

Privacy statement
The Transportation Security Administration (TSA) requires you to provide your full name, date of birth, and gender for the purpose of watch list screening, under the authority of 49 U.S.C. section 114, the Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act of 2004 and 49 C.F.R parts 1540 and 1560. You may also provide your Redress Number, if available. Failure to provide your full name, date of birth, and gender may result in denial of transport or denial of authority to enter the boarding area.

TSA may share information you provide with law enforcement or intelligence agencies or others under its published system of records notice. For more on TSA privacy policies, or to review the system of records notice and the privacy impact assessment, please see the TSA website at http://www.tsa.gov

Visa Waiver Program (VWP) and Electronic System Travel Authorisation (ESTA)
Statsborgere fra et Visa Waiver Program land kan reise til/via USA uten å søke om visum. Amerikanske myndigheter ( the US Department of Homeland Security) krever imidlertid at kvalifiserte passasjerer til å reise på "Visa Waiver Program" fyller ut et elektronisk søknadsskjema.

Søknaden kalles ESTA (Electronic System Travel Authorisation) og må fylles ut og sendes før avreise. Amerikanske myndigheter anbefaler at dette gjøres senest 72 timer før avreise. I de fleste tilfeller behandles søknaden umiddelbart og svar gis online etter få sekunder, men det kan ta lengre tid.

Oppdatert informasjon om Visa Waiver program og passkrav for statsborgere finner du her: Department of Homeland Security.

Krav for VWP:

 • Gjelder kun feriereiser, forretningsreiser og transittreiser
 • Opphold i USA i 90 dager eller mindre
 • Ha en bekreftet returbillett eller billett med videreforbindelse
 • Inneha ESTA (anbefalt å søke minst 72 timer før avreise)

NB! Er du ikke statsborger fra et Visa Waiver Program land, vennligst ta kontakt med den amerikanske ambassaden for informasjon.

Søk om ESTA her >>


Viktig informasjon for passasjerer som reiser mellom København og St. Croix

Vi vil gjøre et stopp i San Juan for å fylle drivstoff. Under dette stoppet må passasjerene hente ut bagasjen, og passere USA sin toll- og grensekontroll. Dette er kun et teknisk stopp, og det er dessverre ikke mulig å dele opp reisen slik at denne inkluderer opphold i San Juan. Vi selger ikke billetter mellom St. Croix og San Juan.

 
Tilbake til topp
 
 
Barn
       

I tilfeller der det ikke er nødvendig med legitimasjon med bilde, anbefaler vi at passasjerene viser fødselsattest for spedbarn yngre enn 2 år.

Dersom barn skal reise med andre voksne enn sine foreldre/foresatte, gjør vi dere oppmerksomme på at enkelte av våre destinasjoner krever skriftlig dokumentasjon fra foreldrene om at barna kan reise med andre voksne. For ytterligere informasjon vennligst ta kontakt med nasjonale myndigheter (f.eks. ambassaden og/eller konsulat).

 
Barn (kun nordiske borgere) som reiser mellom de nordiske landene
Barn (under 18 år) som reiser med foreldre eller sammen med annen voksen, behøver ikke vise legitimasjon i mellom de Nordiske landene. Bagasjen skal sjekkes inn på den voksne personen.
 
Andre regler
Barn som reiser alene må overholde identifikasjonskravene som gjelder for den destinasjonen de reiser til.
 
Tilbake til topp