Betingelser Direkte rabatt-avtale


Dette er en elektronisk bedriftsavtale som gir din bedrift direkte rabatt på alle reiser bedriften bestiller på hele Norwegians rutenett. Formålet med avtalen er å tilrettelegge for bedriftens behov for flyreiser slik at det reduserer reisekostnadene for bedriften (Kunden) og at det medfører økt trafikk på Norwegians rutenett.

Kunden får direkte rabatt ved bestilling gjennom følgende salgskanaler:

Kundens bestilling av reiser er forutsatt av at det er tilgjengelige avganger og ledige plasser i de tidsrom Kundens ansatte ønsker å reise.

Kunden får gjennom Avtalen tilgang til Norwegians nettbaserte bedriftsportal. Kunden har til enhver tid tilgang til reisestatistikk gjennom denne bedriftsportalen.

Rabatten inntreffer kun i bestillingsøyeblikket og ved å legge inn avtalekoden. Det betyr at det ikke er mulig å få rabatt på reiser som allerede er belastet, men ikke gjennomført.

Det er Kundens ansvar å til enhver tid sørge for at deres ansatte er oppdatert på og kjenner avtalen, samt reglene for bestilling og bruk av Norwegians tjenester.

Det er ingen krav til reisevolum for å bli kunde på en direkte rabattavtale.

Dersom Kunden benytter reisebyrå, er Kunden selv ansvarlig for å oppgi Avtalekode samt r,u kode til sitt reisebyrå. Sistnevnte fås ved å kontakte sales@norwegian.com.

Reisevilkår

Bedriften (Kunden) får rabatt på netto flypris, dvs. flypris ekskl. skatter, avgifter og gebyrer. Det gis ikke rabatt på gruppereiser, dvs. reiser med flere enn 9 personer i samme bestilling.

Gruppebilletter (billetter som bestilles via vår gruppeavdeling) unntas fra avtalen.

Rabatten er på 2 % på LowFare og LowFare+ billetter og 8 % på Flexbilletter. Avtalen er gjeldende fra registreringsdato og er gyldig til den sies opp av kunden eller Norwegian med 1 måneds oppsigelsestid.

Med direkte rabattavtale vil de ansatte ha mulighet til å tjene opp personlige CashPoints på tjenestereiser gjennom sitt personlige medlemskap i Norwegian Reward. Dette betyr at alle ansatte får den direkte rabatten på tjenestereiser som bedriftsavtalen tilsier, samtidig som de tjener opp personlige CashPoints.

Alle bedrifter som er registrert med et organisasjonsnummer/foretaksnummer kan få en bedriftsavtale med direkte rabatt. Ved forsøk på misbruk av avtalen vil Norwegian kunne terminere avtalen med umiddelbar virkning

Norwegian har rett til å overføre sine rettigheter og forpliktelser overfor medlemmene til et annet rettssubjekt (selskap), f.eks. i forbindelse med en reorganisering av programmet eller en selskapsmessig reorganisering.

De registrerte opplysningene vil bli benyttet til administrasjon av bedriftsavtalen, og for utsendelse av markedsførings- og informasjonsmateriell i forbindelse med bedriftsavtalen og i forbindelse med markedsføringen av andre produkter og tjenester fra Norwegian. Medlemmet samtykker også til å motta slike utsendelser som nevnt i foregående punkt per e-post eller SMS. Medlemmet kan på ethvert tidspunkt kreve innsyn i de opplysninger som er registrert om han/henne hos Norwegian, og videre kreve feilaktige opplysninger om seg slettet eller rettet. Personopplysninger som er nødvendige for at Norwegian skal kunne oppfylle en avtale med medlemmet kan ikke kunne kreves slettet før alle slike avtaleforpliktelser er oppfylt.

Denne avtalen reguleres av norsk rett

Enhver tvist med utspring i denne Avtale skal søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom slike forhandlinger ikke fører frem, skal tvister løses ved de alminnelige domstoler med Oslo som verneting.