Tarmac delay contingency plan


Dersom det oppstår en langvarig forsinkelse på flyoppstillingsplassen i USA, skal vi sørge for at du blir behandlet i henhold til vår Tarmac Delay Contingency Plan. 

Planen vår vil bli koordinert med flyplassledelsen, tollvesenet og amerikanske transportmyndigheter (Transport Security Administration, TSA) på den enkelte flyplassen vi flyr til og fra, og fra nødflyplasser.

På flyoppstillingsplassen

Vi tillater ikke at flyet blir stående på flyoppstillingsplassen i mer enn fire timer uten at passasjerene får gå av flyet.

Men dersom piloten fastslår at passasjerene må bli værende ombord av sikkerhetsmessige grunner, eller dersom flykontrolltjenesten informerer om at en eventuell avstigning vil få store konsekvenser for flyplassdriften, vil du bli bedt om å bli sittende om bord.

Om bord: mat, vann og toaletter

Vi skal skaffe tilstrekkelig mat og vann innen to timer etter at flyet forlater gaten eller lander, med mindre piloten fastslår at dette er umulig av sikkerhetsmessige grunner.

Vi skal sørge for at det er tilgjengelige toaletter og vil gi adekvat medisinsk hjelp ved behov så lenge flyet står på bakken.

Oppdatert informasjon

Besetningen vår vil opplyse deg om hva som er grunnen til forsinkelsen (hvis de har fått opplysning om dette) og holde deg oppdatert om status på flyvningen. Det vil de gjøre 30 minutter etter opprinnelig avgangstid og deretter hvert 30. minutt.

Dersom flyet blir stående ved gaten med flydøren åpen, skal vi informere deg dersom du kan gå av flyet og gå tilbake til gaten eller et annet avstigningsområde, dersom dette finnes. Dette skal gjøres 30 minutter etter opprinnelig avgangstid (også ved endrede avgangstider) og hvert 30. minutt etter dette.