Norwegian Air Shuttle ASA


Norwegian Air Shuttle ASA

1. Om Norwegian

Norwegian Air Shuttle ASA («Norwegian») er et norsk selskap registrert i Brønnøysundsregistrene med organisasjonsnummer: NO 965 920 358 MVA. Som flyselskap tilbyr vi ruter til reisemål i Europa, Nord-Afrika, Midtøsten. I tillegg til å bestille flyvninger hjelper vi deg også med å planlegge reisene ved å la deg blant annet reservere hoteller og leie biler hos utvalgte partnere på nettstedet vårt. Uavhengig av om du har foretatt en bestilling, kan du velge å registrere en profil hos oss, og du kan også registrere deg som medlem av vårt kundelojalitetsprogram «Norwegian Reward».

Du finner mer informasjon i brukervilkårene for Norwegian ved å klikke her.

Når du bruker nettstedet vårt, mobilappen vår eller de andre digitale tjenestene våre, samler vi inn, bruker og behandler personopplysninger. Det er viktig for oss å verne disse personopplysningene og behandle dem fortrolig.

I denne personvernerklæringen forklarer vi hvordan vi behandler personopplysninger, hva slags personopplysninger disse behandlingsaktivitetene innebærer samt hvilket formål og rettslig grunnlag disse aktivitetene har. Vi forklarer også når og hvorfor personopplysninger utleveres til en tredjepart.

Vi informerer deg også om de rettighetene du har i forbindelse med behandling og eventuell overføring av dine personopplysninger.

2. Generell erklæring om virkeområdet for denne personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen gjelder vår innsamling, bruk og behandling av personopplysninger. Vi samler inn, bruker og behandler personopplysninger når du bruker våre tjenester som kunde eller potensiell kunde hos oss. Dette omfatter når du bruker nettstedene eller mobilappene våre, bestiller flyreiser eller kjøper andre tjenester enten selv eller gjennom tredjeparter (f.eks. reisebyråer eller andre flyselskaper), eller når du kommuniserer med oss via telefon, e-post, sosiale medier eller lignende.

Merk at når du kontakter og/eller kommuniserer med andre tjenesteleverandører, gjelder ikke denne personvernerklæringen. Du har rett til å kontakte den relevante leverandøren for å motta informasjon om dennes innsamling, bruk, behandling og vern av personopplysninger. Personopplysninger som angår kontakt med noen av disse tjenesteleverandørene, og som vi får tilsendt eller mottar som del av våre tjenester, er imidlertid regulert etter denne personvernerklæringen.

Norwegian er såkalt «behandlingsansvarlig» for behandling av dine personopplysninger etter denne personvernerklæringen. Det betyr at Norwegian er ansvarlig for å definere formålene med behandlingen av personopplysninger og dessuten for å overholde personvernlovgivningen. Du finner vår adresse og kontaktinformasjon nederst i denne personvernerklæringen.

3. Norwegians behandling av personopplysninger

3.1 Innledning

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn, bruker og utleverer personopplysninger når du bruker vår tjeneste og har kontakt med oss på måter som beskrevet nedenfor. Den forklarer databehandlingsaktivitetene våre, hvilket formål de har, hva slags personopplysninger disse aktivitetene innebærer, og hvilket rettslig grunnlag de har.

3.2 Billettbestilling eller andre tjenester

Når du bestiller en flyvning eller andre produkter eller tjenester fra Norwegian, blir du bedt om å gi informasjon som navn, telefonnummer, e-postadresse, betalingsopplysninger og eventuelt Reward-medlemsnummer, hvis du har en registrert profil hos oss. Avhengig av de spesifikke bestillingsopplysningene kan vi be om tilleggsopplysninger som passnummer eller fødselsdato. Når du ber om særlig assistanse, f.eks. særlige kostholds- eller rullestoltjenester, må du kanskje gi tilknyttede opplysninger, f.eks. om din helsetilstand.

Når du endrer bestillingen eller ber om annen service fra oss, vil vi behandle ovennevnte personopplysninger som vi har samlet inn fra deg. Vi vil bruke så vel navn som kontaktinformasjon til å holde deg informert om bestillingene dine. Dette omfatter å sende deg påminnelser på SMS eller e-post om flyvningen din, f.eks. informasjon om åpnet innsjekking eller endret utgang, og varsling om eventuelle uforutsette hendelser hvis ditt fly er forsinket eller kansellert. Når du reiser med oss, omfatter det vanligvis tjenester fra tredjeparter, og vi vil gi navn, kontaktopplysninger og annen relevant informasjon til slike tredjeparter hvis det er nødvendig. Formålet med disse behandlingsaktivitetene er å gi deg de produktene og tjenestene du har bestilt av oss.

Du må også oppgi betalingsopplysninger (f.eks. kortnummer og utløpsdato) i tillegg til andre personopplysninger for å fullføre betalingen. Disse opplysningene, særlig navn, adresse, e-postadresse og IP-adresse, vil bli utlevert til våre betalingstjenesteleverandører for å motta betaling og fullføre bestillingen. Hvis du ber om å få refundert betalingen, blir disse opplysningene også behandlet.

For å oppfylle våre lovfestede forpliktelser kan vi utlevere opplysninger til for eksempel din kortutsteder, vakttjenesten ved flyplassen eller politiet. For dette formålet kan opplysningene vi behandler, omfatte navn, adresse, e-postadresse, IP-adresse, betalingsopplysninger og passopplysninger.

Informasjonen du har gitt for å foreta bestilling og administrere bestillingen, lagres i inntil ti år til vi ikke lenger trenger den for å beskytte og forsvare Norwegian.

Norwegian lagrer samtaler inn mot vår kundestøtte tjeneste for å kvalitet sikre at informasjon som deles er riktig. Vi ønsker også å bruke samtalen til å lære opp våre ansatte. Vi lagrer disse opptakene i 90 dager. Du vil alltid kunne reservere deg mot at samtalen blir lagret før du blir koblet til kundestøtte.

Norwegian lagrer samtaler inn mot vår kundestøtte tjeneste for å kvalitet sikre at informasjon som deles er riktig. Vi ønsker også å bruke samtalen til å lære opp våre ansatte.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysninger som beskrevet i dette punktet er din godkjenning av våre brukervilkår når du bestiller fra oss og våre berettigede interesser i å drive virksomheten vår, eller dersom det er nødvendig for å oppfylle våre lovfestede forpliktelser.

3.3 Registrering av profil og administrasjon av konto

Du er velkommen til å registrere en profilen hos Norwegian. Dette vil forbedre og forenkle bestillingsopplevelsen din og gjøre det mulig for oss å gi deg mer relevant informasjon på nettsiden og i andre kanaler. Du kan også bestemme hvordan du vil at vi skal kommunisere med deg. Dette setter oss også i stand til å gi deg mer relevant informasjon på nettsiden og i andre kanaler. For disse formålene vil vi samle inn dine personopplysninger som e-postadresse, kjønn eller mobilnummer og annen informasjon vi kan be deg om, men som du står fritt til å gi oss. Du får deretter en personlig tilpasset brukerkonto på nettstedet vårt eller mobilappene våre, som du kan gå inn på via datamaskinen eller enhetene dine. Du kan når som helst administrere din personlige konto ved å logge deg inn med e-post og passord

Profilopplysningene dine vil bli slettet hvis du anmoder om det. Du kan anmode om å få slettet opplysninger fra kontosiden som er tilgjengelig etter at du har logget deg inn. Du finner mer informasjon om rettighetene dine i avsnitt 6.

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger som beskrevet i dette punktet er din godkjenning av våre brukervilkår, din godkjenning av vilkårene for å registrere profilen din og våre berettigede interesser i å drive og administrere virksomheten vår.

3.4 Personlig tilpasning av konto

Norwegian ønsker å gjøre tjenesten og informasjonen vår mer personlig tilpasset og brukervennlig. Vi vil at din opplevelse hos oss skal være tilpasset dine personlige preferanser og behov. For å gjøre dette bruker vi opplysninger om hvordan du benytter våre digitale tjenester (nett, e-post. app, osv.), og knytter dette sammen med andre opplysninger vi har om deg for å finne ut hvilken informasjon du helst ønsker å motta, hvordan du vil at vi skal kommunisere med deg, gjennom hvilke kanaler, og hvor ofte, osv.

Når du starter en ny bestilling, kan vi avhengig av dine tidligere bestillinger forhåndsutfylle det aktuelle bestillingsskjemaet med informasjon som er samlet inn fra tidligere bestillingsprosesser. Dette omfatter for eksempel avgangsflyplassen du har søkt etter eller reist fra og navn og kontaktinformasjon. Formålet med denne behandlingen er å forenkle bestillingsprosessen, slik at du sparer tid.

Du kan velge bort personlig tilpasning gjennom kontosiden din og ved å slå av innstillingen «Automatisk bruk av data». Dette vil stoppe vår profilering / personlige tilpasning av opplysninger og vi vil slette opplysninger som er nødvendige for denne behandlingen.

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger som beskrevet i dette punktet er din godkjenning av våre brukervilkår, din godkjenning av vilkårene for å registrere profilen din og våre berettigede interesser i å drive og administrere virksomheten vår.

3.5 Kundestøtte

Norwegian tilbyr forskjellige former for kundestøtte for å hjelpe deg. For at vi skal kunne gi deg kundestøtte, vil vi behandle personopplysninger for å identifisere deg og hjelpe deg så godt vi kan. På nettstedet vårt vil du kunne starte en LiveChat eller sende inn et spørreskjema, eller du kan også kontakt oss via telefon, e-post, brev eller sosiale medier. Når du kommuniserer med oss på en av disse måtene, vil vi hjelpe deg med henvendelser, spørsmål eller tilbakemeldinger om tjenestene våre. Avhengig av henvendelsen, spørsmålet eller tilbakemeldingen fra deg kan du bli bedt om å gi ytterligere personopplysninger, f.eks. kredittkortnummer eller Reward-medlemsnummer.

Når du har kontaktet kundestøtte, vil vi granske innholdet i kommunikasjonen vår med deg, f.eks. opptaket av kommunikasjonen vår med deg når vi behandler en klage. Vi gjør dette for å kontrollere kvaliteten på tjenesten vi har levert til deg. For dette formålet kan vi behandle personopplysninger, f.eks. navn, kontaktopplysninger og Reward-medlemsnummer.

For å opprettholde vårt tjenestenivå kan vi utføre datatesting vedrørende nettstedene og mobilappene våre når det oppstår en feil, eller når det gjøres endringer i systemet vårt og dette inkluderer behandling av personopplysninger. Dette gjør det mulig å eliminere tekniske feil i våre systemer, vise på riktig måte eventuelle endringer fra din eller vår side som er viktige for deg og sikre at disse nettstedene og mobilappene fungerer tilfredsstillende.

Vi utarbeider også rapporter og statistikk ved å analysere opplysningene du har gitt oss, f.eks. navn, kontaktopplysninger og Reward-medlemsnummer. Formålet er å forbedre tjenesten vår og gi deg en bedre brukeropplevelse neste gang du bruker tjenestene våre.

Hvis vi oppdager uregelmessige aktiviteter på kontoen din, vil vi treffe nødvendig tiltak. Dette kan omfatte behandling av personopplysninger.

Informasjonen du har gitt for å foreta bestillinger og administrere bestillingen lagres i 10 år til vi ikke lenger trenger disse for å beskytte og forsvare Norwegian.

Norwegian lagrer samtaler inn mot vår kundestøtte tjeneste for å kvalitet sikre at informasjon som deles er riktig. Vi ønsker også å bruke samtalen til å lære opp våre ansatte. Vi lagrer disse opptakene i 90 dager. Du vil alltid kunne reservere deg mot at samtalen blir lagret før du blir koblet til kundestøtte.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av opplysninger som beskrevet i dette avsnittet er din godkjenning av våre brukervilkår og våre berettigede interesser for å drive virksomheten vår.

3.6 Markedsføring

Vi ønsker å hjelpe deg til å få mest mulig ut av tilbudene våre- Derfor vil vi sende deg eller på andre måter gjøre deg oppmerksom på diverse tilbud og aktiviteter via e-post, for eksempel i form av nyhetsbrev, e-markedsføringsbrev, unike tilbud basert på dine preferanser eller informasjon om andre særlige eller sesongavhengige tilbud. For dette formålet vil vi behandle din e-postadresse, bestillingshistorikk og kampanjedeltakelseshistorikk.

Vi kan også sende deg tilbud knyttet til dine kommende flyvninger via e-post. For dette formålet vil vi behandle din e-postadresse og bestillingshistorikk. Dessuten vil vi også minne deg via e-post på eventuell ufullført bestilling og gi deg enkel tilgang til denne. For dette formålet vil vi behandle din e-postadresse og nettatferdsdataene vedrørende din ufullførte bestilling.

Norwegian forsøker å være så relevant som mulig for hver kunde gjennom forskjellige digitale kanaler. Hvis du har besøkt nettstedet vårt, kan vi gi deg relevante tilbud via andre digitale medier basert på din nettadferd. Anonymisert IP i informasjonskapsler vil bli behandlet for dette formålet. Når du besøker nettstedet vårt uten å logge deg inn på brukerkontoen din, vil vi bruke din nettatferd til å gi deg relevante tilbud gjennom våre Internett-portaler, e-postkampanjer og andre digital medier. Når du har logget deg inn på brukerkontoen din, bruker vi opplysningene du har registrert hos oss, herunder bestillings- og kampanjedeltakelseshistorikk, nettatferd og andre opplysninger for å prøve å kommunisere så relevant som mulig med deg.

For å forbedre vår kommunikasjon med deg utfører vi markedsanalyse, noe som kan gjennomføres ved å koble sammen forskjellige datasett som kan inneholde personopplysninger. Personopplysninger i analytiske datasett vil alltid bli slettet etter analysen er gjennomført.

Du kan slette personopplysninger som brukes til markedsføring ved å slette profilen din på kontosiden. Når det gjelder anonyme brukerinformasjonskapsler, er ikke de henførbare til en spesifikk person, men vil ikke desto mindre bli slettet ifølge bransjepraksis, eller av deg selv – se avsnitt 5 i denne personvernerklæringen.

Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger for markedsføringsformål er ditt samtykke og våre berettigede interesser av å drive og forbedre virksomheten vår. Du vil kunne administrere samtykkene dine til denne behandlingen når du registrerer profilen din hos oss, eller når som helst senere ved å klikke på innstillinger i brukerkontoen din. Merk at hvis du kaller tilbake eventuelt samtykke, påvirker ikke det lovligheten av behandling som har funnet sted basert på et samtykke som ble gitt før du kalte det tilbake.

3.7 Når du går inn på vår WiFi-portal om bord på våre flyvninger

Om bord på en Norwegian-flyvning kan vi tilby deg tilgang til WiFi, slik at du som passasjer kan koble datamaskinen eller enheten til Internett. Du kan gjøre det ved å logge på det åpne nettverket i flyet. Vi kan også gjennom WiFi-tjenesten på våre flyvninger tilby deg underholdning, f.eks. i form av filmer av fritt valg. For disse formålene vil vi behandle personopplysninger for å identifisere deg og enheten din. Hvis du velger å kjøpe underholdning på våre flyvninger gjennom WiFi-tjenesten vår, vil vi be deg om kredittkortopplysninger.

Kjøp lagres i høyst 10 år, mens andre opplysninger slettes hvis du ber om det.

Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger knyttet til bruk av WiFi-tjenestene våre er ditt samtykke

4. Hvorfor personopplysninger utleveres av Norwegian

Vi selger ikke personopplysninger for markedsføringsformål til andre selskaper. Vi kan bare dele dine personopplysninger i følgende tilfeller:

  • med tredjeparter, når del av bestillingen omfatter tjenester som leveres av en tredjepart;
  • med tredjepartstjenesteleverandørene våre, som utfører oppgaver eller arbeid på våre vegne og etter våre instrukser som databehandlere, for de formålene som er angitt i denne personvernerklæringen;
  • for å beskytte og forsvare Norwegian (herunder håndheve gjeldende brukervilkår); eller
  • med offentlige myndigheter eller etater når det er påkrevd i henhold til lovgivning, rettsavgjørelse eller rettskraftig vedtak fra myndighetene.

Vi kan også dele aggregerte data med våre forretningspartnere og konsernselskaper for forskjellige formål, f.eks. for å forbedre vår tjeneste eller for systemadministrasjon, statistikk, forskning og analyse.

Hvis du ikke ønsker å gi personopplysninger til oss, kan vi kanskje ikke levere den tjenesten du ber om eller informere deg om andre produkter og tjenester som vi tilbyr.

5. Informasjonskapsler og lignende teknologi

Når du besøker nettstedet vårt eller bruker mobilappene våre, samler vi inn visse opplysninger ved hjelp av informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på enheten din når du besøker et nettsted. Når du besøker et nettsted for første gang, sendes det en informasjonskapselfil til enheten din. Denne filen identifiserer nettleseren din.

Ved å bruke informasjonskapsler hjelper du Norwegian med å forbedre funksjonaliteten på nettstedet vårt. De er viktige for å redusere nedlastingstiden og forbedre brukeropplevelsen. Informasjonskapselen samler inn informasjon om hvordan besøkende bruker nettstedene våre, og gir oss dermed nyttig informasjon om hvordan vi kan levere en bedre kundeopplevelse og forbedre tjenestene våre.

Vi bruker også informasjonskapsler for autentiseringsformål, slik at du ikke trenger å identifisere deg hver gang du besøker nettstedet vårt. Disse informasjonskapslene er strengt nødvendige for at tjenesten skal fungere tilfredsstillende. Ved å justere de tekniske innstillingene i nettleseren kan du hindre at informasjonskapsler blir lagret og er tilgjengelige på enheten din. Men merk at hvis du deaktiverer informasjonskapsler, kan du kanskje ikke bruke tjenestene på nettstedet vårt eller mobilappene våre.

Vi bruker dessuten informasjonskapsler for markedsføringsformål. Disse informasjonskapslene plasseres på nettstedet vårt av Norwegians markedsføringspartnere, som fungerer som formidlere mellom oss og annonsører. Vi bruker disse informasjonskapslene til å tilby mer relevant informasjon og personlige tilbud gjennom reklame, måle hvor effektive reklamekampanjene våre er og begrense hvor ofte vi viser hver annonse.

Hvis innstillingene på mobilenhetene dine lar mobilappene våre samle inn stedsinformasjon, vil vi samle inn den informasjonen automatisk. Denne personvernerklæringen regulerer hvordan vi bruker denne informasjonen når vi knytter den til personopplysninger.

Merk at du kan styre hvordan mobilenheten din kan dele stedsinformasjon med oss, og hvordan nettleseren håndterer informasjonskapsler og relatert teknologi ved å justere personvern- og sikkerhetsinnstillingene på enheten. Se anvisningene fra nettleserleverandøren eller produsenten av enheten din for å lære hvordan du justerer innstillingene.

I tillegg til å bruke nettleserinnstillingene kan du også velge bort mange av våre skjermannonser. Hvis du ser slike annonser på nettstedet vårt, kan du velge dette bort ved å klikke på X-en mellom den blå adchoice-knappen øverst i høyre hjørne av annonsen, så vises ikke annonsen lenger.

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan atferdsreklame fungerer, kan du se nærmere om informasjonskapsler og tiltak du kan treffe for å ivareta personvernet på Internett på Your Online Choices: http://www.youronlinechoices.com/.

6. Dine rettigheter

Du har rett til å be om innsyn, korrigering, begrensning og sletting av personopplysninger som vi sitter på og til å motta en kopi av personopplysningene i et strukturert, maskinlesbart format. Hvis du har en registrert profil kan du til enhver tid oppdatere, korrigere eller slette informasjon du har gitt til oss. Henvendelser om behandling av personopplysninger og anmodning om innsyn kan rettes til dette skjemaet.

Du har også rett til å motsette deg visse typer behandling og, hvis vi har bedt om samtykke til behandling av opplysninger, kalle tilbake dette samtykket. Hvis vi behandler opplysninger fordi vi har en berettiget interesse av å gjøre det (som forklart ovenfor), har du også rett til å motsette deg dette. Disse rettighetene kan være begrenset i visse situasjoner – for eksempel hvis vi kan vise at vi er lovpålagt å behandle opplysninger.

Hvis vi ber om personopplysninger for å overholde lov- eller kontraktsfestede forpliktelser, er det obligatorisk å gi slike opplysninger. Hvis slike opplysninger ikke gis, vil vi ikke kunne administrere kontraktsforholdet vårt eller oppfylle forpliktelsene vi blir pålagt. I alle andre tilfeller er det valgfritt å gi anmodede personopplysninger.

Personopplysningene vil bli lagret i samsvar med bestemmelsene i de forskjellige punktene i avsnitt 3. Du kan når som helst slette brukerkontoen din på nettsiden vår.

7. Overføring av personopplysninger til andre land

Overføring av personopplysninger til et tredjeland utenfor EØS som ikke tilbyr tilstrekkelig vern vil bare skje hvis det gis nødvendige garantier, f.eks. ved at det foreligger bindende virksomhetsregler (BCR), at EUs standardavtalevilkår inngås, eller hvis mottakeren er sertifisert etter EU – US Data Privacy Framework. Hvis du lurer på noe i forbindelse med dette, kan du kontakte oss som angitt nedenfor.

Vi kan overføre aggregerte data til tredjeparter (innenlandske og/eller utenlandske) for å i) forbedre eller utvikle nettstedet vårt og mobilappen vår eller utstyr knyttet til spesifikke tjenester og ii) sikre at nettstedet, mobilappen og utstyret fungerer tilfredsstillende.

8. Tredjeparters personvernerklæringer

Denne personvernerklæringen gjelder bare Norwegians innsamling, bruk og utlevering av personopplysninger. Andre parter vi samarbeider med, og andre nettsteder som kan være tilgjengelige gjennom dette nettstedet, har egne personvernerklæringer og egen praksis. Vi oppfordrer deg til å bli kjent med personvernerklæringene til alle tredjeparter før du gir dem informasjon eller benytter deg av et tilbud eller en kampanje. Selv om vi prøver å samarbeide bare med tredjeparter som deler våre høye standarder og vår respekt for personvernet, er vi på ingen måte ansvarlig for innholdet eller personvernpraksisen hos andre tredjeparter.

9. Endringer i denne erklæringen

Fra tid til annen kan vi uten varsel oppdatere eller endre denne personvernerklæringen for å ta hensyn til ny eller annen personvernpraksis. Vi inviterer deg til å gjennomgå nyeste versjon av denne personvernerklæringen.

Vi vil legge ut en melding på dette nettstedet og/eller informere deg på annen måte når vi gjør vesentlige endringer i denne personvernerklæringen. Hvis du ikke godtar noen av de endrede vilkårene, må du slutte å bruke tjenesten vår og eventuelt slette kontoen din.

10. Verneting og gjeldende lovgivning

Denne personvernerklæringen skal, når annet ikke angis tolkes i samsvar med norsk lovgivning og være underlagt norske domstolers ikke-eksklusive kompetanse.

11. Kontaktinformasjon

Kontakt oss hvis du har spørsmål eller kommentarer til vår personvernpraksis, denne personvernerklæringen eller om du ønsker å utøve dine rettigheter knyttet til dine personopplysninger. Du kan nå oss online. Du kan nå oss med vanlig post til:

Data Protection Officer Norwegian Air Shuttle ASA
Postboks 115
1330 Fornebu

Hvis du føler noe er uavklart, har du også rett til å klage til personvernmyndighetene. Vedkommende personvernmyndighet er Datatilsynet i Norge.

Gjelder fra: 8. mai, 2018 / Sist oppdatert: 7. desember, 2022