EU-forordning (EF) 261/2004


Når ikke alt går etter planen, hjelper vi deg i henhold til EU-forordning (EF) 261/2004, som er et felles reglement alle europeiske flyselskaper skal følge.

Forsinket flyvning

Du har rett til det som står under "Rett til forpleining" ved forsinkelser på: 

  1. to timer eller mer på flyvninger på maksimalt 1500 km, eller
  2. tre timer eller mer på flyvninger innen Europa på mer enn 1500 km; alle andre flyvninger mellom 1500 og 3500 km, eller
  3. fire timer eller mer på flyvninger som ikke står oppført i (a) eller (b) ovenfor. 

Forsinkelsens varighet avgjør om du har rett til det som står under "Rett til refusjon eller omruting". Forsinkelsens varighet og grunn avgjør om du har rett til det som står under "Rett til refusjon eller omruting" og "Rett til erstatning".

Kansellerte flyvninger

Dersom flyet ditt er kansellert, har du rett til det som står under del 1, 2 og 3 under "Hva du har rett til". Du har ikke rett til kompensasjon hvis grunnen til kanselleringen skyldes ekstraordinære omstendigheter, som oppgitt under "Rett til kompensasjon", eller hvis:

• du har fått informasjon om kanselleringen minst to uker før opprinnelig avgangstid;
• du har fått informasjon om kanselleringen mellom to uker og sju dager før opprinnelig avgangstid, og du får tilbud om ombooking, slik at du kan reise høyst to timer før opprinnelig avgangstid og ankomme ditt endelige reisemål senest fire timer etter opprinnelig ankomsttid;
• du har fått informasjon om kanselleringen mindre enn sju dager før opprinnelig avgangstid og fått tilbud om ombooking, slik at du kan reise høyst én time før opprinnelig avgangstid og ankomme ditt endelige reisemål senest to timer etter opprinnelig ankomsttid.

Nektet ombordstigning

Dersom du frivillig gir avkall på setet ditt når en flyvning er overbooket, har du rett til det som står under "Rett til refusjon eller omruting", i tillegg til kompensasjon som avtales mellom deg og Norwegian.

Dersom vi ikke har nok frivillige, og du nektes ombordstigning mot din vilje, har du rett til det som står under del 1, 2 og 3 under "Hva du har rett til".

Du innehar ikke disse rettighetene hvis det foreligger rimelige grunner til å nekte ombordstigning, som f.eks. av helsemessige årsaker, sikkerhetsårsaker eller på grunn av utilfredsstillende reisedokumenter.

Hva du har rett til

1. Rett til forpleining

Dersom du blir nektet ombordstigning mot din vilje, eller hvis flyet ditt blir kansellert eller forsinket med en viss varighet (som beskrevet ovenfor), har du rett til:

• mat- og drikkekuponger som står i forhold til ventetiden, med mindre dette fører til at flyvningen blir ytterligere forsinket,
• to telefonsamtaler, telex- eller faxmeldinger eller e-poster,
• overnatting i tilfeller der det blir nødvendig å overnatte en eller flere netter,
• transport mellom flyplassen og overnattingsstedet.

2. Rett til refusjon eller omruting

Dersom du nektes ombordstigning, eller hvis flyet ditt blir kansellert eller forsinket i minst fem timer, vil vi gi deg ny billett til det endelige reisemålet ditt uten ekstra kostnader. Du har også rett til å endre reisedato for det endelige reisemålet til en senere dato, dersom det er seter tilgjengelig for dette.

Hvis du ikke lenger ønsker å reise, har du rett til full refusjon av den ubrukte billetten innen syv dager, og for den delen eller delene av reisen som ikke er foretatt, og for den delen eller delene du allerede har foretatt, hvis flyvningen ikke lenger er relevant i forhold til din opprinnelige reiseplan.

3. Rett til kompensasjon

Kompensasjon utbetales ikke dersom forsinkelsen eller kansellasjonen skyldes ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne vært unngått selv om alle rimelige tiltak ble iverksatt. Dette kan inkludere, men er ikke begrenset til, værforhold, streik og andre arbeidskonflikter, restriksjoner fra flygekontrollen, sikkerhetsrisikoer og andre uforutsette omstendigheter som utgjør en sikkerhetsrisiko utenfor vår kontroll.

Hvis du nektes ombordstigning mot din vilje, eller hvis flyet ditt er kansellert eller forsinket i tre timer eller mer ved ankomst på grunn av omstendigheter som ligger innenfor vår kontroll, har du rett til følgende kompensasjon:

a) € 250 på flyvninger på høyst 1500 km; eller
b) € 400 på flyvninger innen EU/EEA på mer enn 1500 km og på alle andre flyvninger på mellom 1500 og 3500 km; eller
c) € 600 på flyvninger som ikke står oppført i (a) eller (b) ovenfor.

Ovennevnte kompensasjon reduseres med 50 % dersom vi kan tilby deg ny billett på en alternativ flyvning som ikke forskyver den opprinnelige ankomsttiden for den bestilte flyreisen med mer enn:

a) to timer på flyvninger på høyst 1500 km; eller
b) tre timer på flyvninger innen Europa på mer enn 1500 km, og på alle andre flyvninger mellom 1500 og 3500 km; eller
c) fire timer på flyvninger som ikke står oppført i (a) eller (b) ovenfor

Hvordan fremsette krav

Dersom du pådrar deg noen av kostnadene som er beskrevet ovenfor, må du ta vare på originale og spesifiserte kvitteringer for dette. Du kan kreve å få dekket utgifter innen rimelighetens grenser og søke om kompensasjon via nettsidene våre – www.norwegian.com.

Kontaktinformasjon for ditt nasjonale klageorgan (Transportklagenemnda) finner du på europa.eu.

For å løse tvister kan du benytte Online Dispute Resolution Platform