Du bruker nå tilgjengelighetsmodus. Slå av tilgjengelighetsmodus.

EU-forordning (EF) 261/2004


Når ikke alt går etter planen, hjelper vi deg i henhold til EU-forordning (EF) 261/2004, som er et felles reglement alle europeiske flyselskaper skal følge.

Forsinket flyvning

Du har rett til det som står under "Rett til forpleining" ved forsinkelser på:

 • to timer eller mer på flyvninger på maksimalt 1500 km, eller
 • tre timer eller mer på flyvninger innen Europa på mer enn 1500 km; alle andre flyvninger mellom 1500 og 3500 km, eller
 • fire timer eller mer på flyvninger på 3500 km eller mer. 

Forsinkelsens varighet avgjør om du har rett til det som står under "Rett til refusjon eller omruting" og "Rett til erstatning"

Kansellerte flyvninger

Dersom flyet ditt er kansellert, har du rett til det som står under "Hva du har rett til". Du har ikke rett til erstatning dersom:

 • du har fått informasjon om kanselleringen minst to uker før opprinnelig avgangstid;
 • du har fått informasjon om kanselleringen mellom to uker og sju dager før opprinnelig avgangstid, og du får tilbud om ombooking, slik at du kan reise høyst to timer før opprinnelig avgangstid og ankomme ditt endelige reisemål senest fire timer etter opprinnelig ankomsttid;
 • du har fått informasjon om kanselleringen mindre enn sju dager før opprinnelig avgangstid og fått tilbud om ombooking, slik at du kan reise høyst én time før opprinnelig avgangstid og ankomme ditt endelige reisemål senest to timer etter opprinnelig ankomsttid.

Nektet ombordstigning

Dersom du frivillig gir avkall på setet ditt når en flyvning er overbooket, har du rett til det som står under "Rett til refusjon eller omruting", i tillegg til kompensasjon som avtales mellom deg og Norwegian.

Dersom vi ikke har nok frivillige, og du nektes ombordstigning mot din vilje, har du rett til det som står under "Hva du har rett til".

Hva du har rett til

Rett til forpleining

Dersom du blir nektet ombordstigning mot din vilje, eller hvis flyet ditt blir kansellert eller betydelig forsinket (som beskrevet ovenfor), har du rett til:

 • mat- og drikkekuponger som står i forhold til ventetiden, med mindre dette fører til at flyvningen blir ytterligere forsinket,
 • to telefonsamtaler, telex- eller faxmeldinger eller e-poster,
 • overnatting og transport mellom flyplassen og overnattingsstedet (dersom du får tilbud om en flyvning neste dag).

Rett til refusjon eller omruting

Dersom du nektes ombordstigning, eller hvis flyet ditt blir kansellert eller forsinket i minst fem timer, vil vi gjøre alt vi kan, innen rimelighetens grenser, for å gi deg ny billett til det endelige reisemålet ditt uten ekstra kostnader. Du har også rett til å endre reisedato for det endelige reisemålet til en senere dato, dersom det er seter tilgjengelig for dette.

Dersom du ikke lenger ønsker å reise, har du rett til full refusjon av den ubrukte billetten og eventuelle videre flyvninger med Norwegian, inkludert returbilletten.

Rett til kompensasjon

Kompensasjon utbetales ikke dersom forsinkelsen eller kansellasjonen skyldes ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne vært unngått selv om alle rimelige tiltak ble iverksatt. Dette kan inkludere, men er ikke begrenset til værforhold som rammer både den gjeldende flyvningen og tidligere avganger, streik og andre arbeidskonflikter, flygekontrollen, uventet sykdom blant flybesetningen og andre uforutsette omstendigheter som utgjør en sikkerhetsrisiko vi ikke har kontroll over.

Dersom du nektes ombordstigning mot din vilje, eller hvis flyet ditt er kansellert eller alvorlig forsinket på grunn av omstendigheter som ligger innenfor vår kontroll, har du rett til følgende kompensasjon:

 • € 250 på flyvninger på høyst 1500 km; eller
 • € 400 på flyvninger innen Europa på mer enn 1500 km og alle andre flyvninger på mellom 1500 og 3500 km; eller
 • € 600 på flyvninger på 3500 km eller mer.

Ovennevnte kompensasjon reduseres med 50 % dersom vi kan tilby deg ny billett på en alternativ flyvning som ikke forskyver den opprinnelige ankomsttiden for den bestilte flyreisen med mer enn:

 • to timer på flyvninger på høyst 1500 km; eller
 • tre timer på flyvninger innen Europa på mer enn 1500 km, og på alle andre flyvninger mellom 1500 og 3500 km; eller
 • fire timer på flyvninger på 3500 km eller mer.

Hvordan fremsette krav

Dersom du pådrar deg noen av kostnadene som er beskrevet ovenfor, må du ta vare på originale og spesifiserte kvitteringer for dette. Du kan kreve å få dekket utgifter innen rimelighetens grenser og søke om kompensasjon via nettsidene våre – www.norwegian.no. 

Kontaktinformasjon for ditt nasjonale klageorgan (Transportklagenemnda) finner du på https://fly.transportklagenemnda.no.

This site requires web browser cookies to be turned on!

Du bruker nå tilgjengelighetsmodus.

Du bruker nå desktop versonen på en mobil enhet.