Viktig melding / Important message

Informasjon til reisende om mulige konsekvenser av streik


Dessverre ble det ikke oppnådd enighet mellom Norwegian og kabinforeningen i Norge. På kort sikt medfører bruddet ingen konsekvenser for driften da det kun er en person som er tatt ut i streik.
I henhold til gjeldende avtaler er det fire dagers varslingsfrist for eventuelt ytterligere streikeuttak. Vi vil gi mer informasjon så snart vi vet omfanget av streiken og når den eventuelt vil trappes opp. På nåværende tidspunkt er dette dessverre uklart. I Danmark er konflikten utsatt av den danske Forligsinstitution, og på kort sikt får det ingen betydning for driften.
Vi beklager overfor alle våre reisende den usikkerheten denne situasjonen skaper.
Det arbeides med å sette opp et alternativt flyprogram for hvordan vi kan redusere konsekvensene for de reisende ved en eventuell opptrapping av streiken.
Trafikkinformasjon:
Langrutene mellom Skandinavia og USA/ Asia vil gå som normalt. Det samme gjelder flygninger som betjenes av våre medarbeidere i Stockholm, Helsinki og London, samt ved basene i Spania. Personalet på disse rutene ikke er en del av konflikten, som i første omgang omfatter kabinpersonale på basene i Norge.
Avganger med flightnummerserie beskrevet nedenfor vil etter planen gå som normalt:
DY2400-2999
DY3053-3064
DY3081/3084-3091
DY4000-4999
DY5100-5900
DY7000-7299

(Eks. Flightnummer DY7001 vil etter planen gå som normalt)
Passasjerrettigheter:
Norwegian vil gjøre vårt ytterste for at passasjerene blir ivaretatt på best mulig måte i henhold til EUs regelverk. Informasjon om dette kan du finne her.
Les mer om bakgrunnen for streiken her.

 

 

Information to our passengers regarding possible consequences of the strike

 
Unfortunately it was not possible to reach an agreement in the mediation between Norwegian and Norwegian Cabin Union/Parat. In the short term, this will not affect the operation since only one cabin crew member has been selected to strike thus far.

According today’s regulations, a four day notice must be given in case of an extended strike among cabin crew. We will provide more information to customers as soon as we know the extent of the strike should it escalate. At present, this is still unclear. In Denmark, the conflict has been postponed by the Danish mediator, so it in the short term, the company’s operations from Denmark will not be affected.


We would like to say sorry to all our passengers for the uncertainty this has caused. We are working on alternative solutions to minimize the consequences of a potential escalation of the strike.
Traffic information:

Norwegian’s long-haul routes between Scandinavia and the U.S. and Asia will still run as usual. The same applies to our flights operated by our employees in Stockholm, Helsinki and London, as well as Norwegian’s bases from Spain. The cabin crew on these routes are not affected by the conflict; the conflict will initially include the cabin crew at the bases in Norway.
We will do our utmost to ensure that passengers are taken care of in the best possible way according to EU regulations. Norwegian will set up an alternative flight schedule to reduce the impact for passengers.

Departures with the flight numbers below are scheduled to operate as planned:
DY2400-2999
DY3053-3064
DY3081/3084-3091
DY4000-4999
DY5100-5900
DY7000-7299
(For example, flight number DY7001 will operate as scheduled)
Passenger rights:
We will do everything we can to ensure the affected passengers are taken care of according to the EU legislation. Information regarding passenger rights can be found here.

Server:NAS-PORTALB05  EPiServer LanguageBranch:no